Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-5 °C
Kryspiny, Norberta, Sabiny
wtorek, 05 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Burmistrz Toszka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2023 roku".

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2023r.

Termin rozpoczęcia konsultacji : 10 stycznia 2023r.

Termin zakończenia konsultacji 31 stycznia 2023r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w terminie do dnia 31 stycznia 2023r. (wtorek) w formie:

  1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława
    Chrobrego 2, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące
    znaczenia dla zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku,
    a nie data stempla pocztowego lub
  2. drogą elektroniczną na adres: .

Niniejsze konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i wniosków o projekcie uchwały.

DOCformularz zglaszania uwag i opinii.doc (59,50KB)
PDFProjekt uchwaly - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Toszek w 2023r.pdf (1,18MB)
PDFformularz zglaszania uwag i opinii.pdf (68,83KB)
PDFFormularz zglaszania opinii.pdf (197,86KB)
PDFZarządzenie Burmistrza Toszka 0050.7.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (1,46MB)
 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 10-01-2023 13:32 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 10-01-2023 13:33

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry