Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
28 °C
Alfreny, Rufina, Wincentego
piątek, 19 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Toszek

EFS_kolor_poziom_rgb.png
 

Projekt: WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY – GMINA TOSZEK

 

Nazwa projektu

Wydatki kwalifikowalne

Termin trwania

Wsparcie dla uczniów
 z Ukrainy – Gmina Toszek

całkowita wartość projektu: 36.637,50 zł

dofinansowanie z UE: 31.141,87 zł

 

dotacja celowa z budżetu krajowego: 1.831,88 zł

wkład własny: 3.663,75 zł

 

01.10.2022 – 31.03.2023

 

Projekt: Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Toszek jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Celem głównym projektu jest pomoc uczniom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie gminy Toszek. Poprzez zakup pomocy dydaktycznych (słowniki, podręczniki, materiały biurowe, pomoce dwujęzyczne) oraz doposażenie sal w krzesła, ławki, biurka, szafy itp. cel ten zostanie osiągnięty w trakcie trwania projektu od 1.10.2022 r. do 31.03.2023 r. Zakupiony sprzęt pozostanie na wyposażeniu szkoły, której udzielono wsparcia.

EFS_kolor_poziom_rgb.png

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 08-02-2023 11:27 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 08-02-2023 11:36

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry