Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
24 °C
Jana, Moniki, Wiktora
wtorek, 21 maja 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki nowotworowej

Z dniem 23 marca 2023 r. Burmistrz Toszka ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia” w roku 2023 (moduł II – diagnostyka). Termin składania ofert mija w dniu 11 kwietnia br.

W konkursie mogą brać udział świadczeniodawcy określeni w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), którzy świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, których placówka znajduje się na terenie Gminy Toszek lub w odległości do 25 km od miasta Toszek lub/i dysponują aktywnymi listami pacjentów, będących mieszkańcami Gminy Toszek.

Do zadań wybranego Realizatora Programu będzie należało w szczególności:

  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej;
  • przeprowadzenie ogólnego badania pacjenta przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w tym przeprowadzenie szczegółowego wywiadu w szczególności w zakresie obciążenia genetycznego w zakresie choroby nowotworowej oraz przekazanie pacjentowi ankiety kwalifikującej do badania, zdecydowanie o konieczności dalszych badań);
  • przeprowadzenie krótkich działań edukacyjno-informacyjnych podczas wizyty lekarskiej;
  • wykonanie badania mammograficznego lub ultrasonograficznego – USG u kobiet, u których wystąpiły czynniki ryzyka – należy zaznaczyć, że badanie USG może być wykonane w przypadku, gdy wykonanie badania mammograficznego nie jest możliwe/wskazane, w szczególności ze względu na budowę piersi lub w sytuacji uzyskania niejednoznacznego wyniku z badania - wówczas dopuszczalne jest przeprowadzenie dodatkowego badania USG jako uzupełnienie badania mammograficznego, oczywiście o ile zostanie ono zarekomendowane przez lekarza;
  • ewentualne skierowanie kobiet do dalszej diagnostyki lub leczenia;
  • ponowne wypełnienie ankiety oceniającej wiedzę oraz ankiety zadowolenia z udzielonych świadczeń.

 

Zapraszamy w/w podmioty do udziału w przedmiotowym konkursie.

Oferty należy składać w wersji pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 kwietnia 2023 r. (wtorek) do godziny 15:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku
(w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1 na parterze), do urny wystawionej przed budynkiem urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, przy czym decydujące znaczenie ma data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do badań specjalistycznych kobiet w wieku
45-49 lat z grup ryzyka, co wpłynie na poprawę stanu zdrowia tej grupy wiekowej oraz zwiększenie w latach 2023-2024 dostępu mieszkanek Gminy do edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworowej.

Przedmiotowy program jest dofinansowany z Narodowego Funduszu zdrowia w wysokości 40% poniesionych wydatków.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach!

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert (605,76KB)
PDFProgramu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych (2,23MB)
DOCFormularz ofertowy (125,50KB)
 

Opublikował(a): Marcin Zuber Data publikacji: 23-03-2023 16:28 Modyfikował(a): Marcin Zuber Data modyfikacji: 23-03-2023 16:29

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry