Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
9 °C
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
sobota, 25 maja 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki nowotworowej

Z dniem 13 kwietnia 2023 r. Burmistrz Toszka ponownie ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia” w roku 2023 (moduł II – diagnostyka). Termin składania ofert mija w dniu 4 maja br. Poprzedni został unieważniony ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych w postaci niezbędnego do realizacji programu wyposażenia.

W konkursie mogą brać udział świadczeniodawcy określeni w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), którzy świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, których placówka znajduje się na terenie Gminy Toszek lub w odległości do 25 km od miasta Toszek lub/i dysponują aktywnymi listami pacjentów, będących mieszkańcami Gminy Toszek.

Do zadań wybranego Realizatora Programu będzie należało w szczególności:

  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej;
  • przeprowadzenie ogólnego badania pacjenta przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w tym przeprowadzenie szczegółowego wywiadu w szczególności w zakresie obciążenia genetycznego w zakresie choroby nowotworowej oraz przekazanie pacjentowi ankiety kwalifikującej do badania, zdecydowanie o konieczności dalszych badań);
  • przeprowadzenie krótkich działań edukacyjno-informacyjnych podczas wizyty lekarskiej;
  • wykonanie badania mammograficznego lub ultrasonograficznego – USG u kobiet, u których wystąpiły czynniki ryzyka – należy zaznaczyć, że badanie USG może być wykonane w przypadku, gdy wykonanie badania mammograficznego nie jest możliwe/wskazane, w szczególności ze względu na budowę piersi lub w sytuacji uzyskania niejednoznacznego wyniku z badania - wówczas dopuszczalne jest przeprowadzenie dodatkowego badania USG jako uzupełnienie badania mammograficznego, oczywiście o ile zostanie ono zarekomendowane przez lekarza;
  • ewentualne skierowanie kobiet do dalszej diagnostyki lub leczenia;
  • ponowne wypełnienie ankiety oceniającej wiedzę oraz ankiety zadowolenia z udzielonych świadczeń.

Zapraszamy w/w podmioty do udziału w przedmiotowym konkursie.

Oferty należy składać w wersji pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2023 r. (czwartek) do godziny 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1 na parterze) lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, przy czym decydujące znaczenie ma data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do badań specjalistycznych kobiet w wieku 45-49 lat z grup ryzyka, co wpłynie na poprawę stanu zdrowia tej grupy wiekowej oraz zwiększenie w latach 2023-2024 dostępu mieszkanek Gminy do edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworowej.

Przedmiotowy program jest dofinansowany z Narodowego Funduszu zdrowia w wysokości 40% poniesionych wydatków.

Szczegółowe informacje w załącznikach!

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert (695,00KB)

PDFProgram (2,23MB)

DOCFormularz ofertowy w wersji edytowalnej Programu - rak piersi 2023 (150,50KB)

Opublikował(a): Marcin Zuber Data publikacji: 13-04-2023 16:02 Modyfikował(a): Marcin Zuber Data modyfikacji: 13-04-2023 16:11

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry