Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
32 °C
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
poniedziałek, 22 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych – przypominamy o II racie opłaty za alkohol

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym na terenie Gminy Toszek sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 maja 2023 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty
za korzystanie w 2023 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin ten jest ostateczny i nie podlega przywróceniu, a jego przekroczenie pociąga za sobą negatywne konsekwencje.
W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 maja 2023 r. opłaty
za posiadane zezwolenia (stałe) przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty w terminie 30 dni od w/w daty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości
30% opłaty wynikającej z oświadczenia
! W przypadku niedopełnienia w/w obowiązku zezwolenie wygasa!

Opłaty w należnej wysokości można wnieść:

  1. gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Toszku
  2. lub na rachunek bankowy Urzędu: ING BANK ŚLĄSKI numer rachunku
    33 1050 1298 1000 0023 6327 5534

WAŻNE: Zgodnie z przepisami należy pamiętać, że podany wyżej termin nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu.

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 12-05-2023 07:10 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 12-05-2023 07:15

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry