Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
28 °C
Alicji, Alojzego, Rudolfa
piątek, 21 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Urząd Miejski w Toszku - bezpieczne i przyjazne miejsce pracy

loga.png

Tytuł projektu: Urząd Miejski w Toszku - bezpieczne i przyjazne miejsce pracy

Cel projektu: Celem projektu jest zminimalizowanie występowania czynników szkodliwych w Urzędzie Miasta w Toszku, co przełoży się na wydłużenie aktywności zawodowej pracowników oraz przyczyni się do ograniczenia dłuższych nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych.

Planowane efekty - poprawa warunków pracy poprzez doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt i wyposażenie oraz działania szkoleniowe i uświadamiające pracowników, zmierzające do eliminowania zidentyfikowanych ryzyk i zagrożeń.
Działania przewidziane w projekcie skierowane są do 42 pracowników (32 kobiety i 8 mężczyzn).

Wartość projektu - 209 700,00 zł

Kwota dofinansowania: 178 245,00 zł

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Etap realizacji: Projekt w trakcie realizacji

Opublikował(a): Marcin Zuber Data publikacji: 30-05-2023 13:26 Modyfikował(a): Marcin Zuber Data modyfikacji: 21-06-2023 07:29

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry