Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-1 °C
Agaty, Dalii, Sobiesława
czwartek, 07 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Toszek”

Ogłoszenia o naborze dla mieszkańców do projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na ternie Gminy Toszek”.Szanowni Państwo zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie grantowym „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Toszek”. Obecnie trwa zbieranie deklaracji udziału w programie. Nabór został przedłużony do dnia 6 lipca 2023 roku.

Celem projektu jest zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania udzielanego przez zarząd Województwa Śląskiego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027), Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Pozyskaj grant na zakup i montaż instalacji OZE dla budynku znajdującego się na terenie gminy Toszek. Granty muszą być przeznaczone na zakup i montaż instalacji OZE w postaci:

 • instalacji fotowoltaicznej (moduły fotowoltaiczne),
 • instalacji solarnej (kolektory słoneczne),
 • powietrznej pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u.,
 • powietrznej pompy do c.w.u.,
 • kotła na biomasę (pellet),
 • kotła na biomasę (pellet) wraz z magazynem energii (buforem),
 • magazynu energii elektrycznej dla nowych lub istniejących instalacji fotowoltaicznych.
 • Grantobiorca może wnioskować o więcej niż jedną instalację OZE!

Grantobiorca na inwestycję realizowaną w ramach przedmiotowego projektu nie może uzyskać dotacji / grantu z żadnego innego programu realizowanego przez gminę czy programu ogólnokrajowego, jak Mój Prąd, Czyste Powietrze.

Jak otrzymać grant?

KROK 1

Informacje znajdziesz:

 1. na stronie: www.toszek.pl;
 2. telefonicznie pod numerem 32 233 80 38;
 3. pod adresem e-mail ;
 4. w regulaminie projektu grantowego.

KROK 2

Przygotuj niezbędne dokumenty:

 1. deklarację udziału w projekcie;
 2. wypełnioną ankietę dotycząca wybranego źródła OZE;
 3. pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane);
 4. opinię lub zgodę konserwatora zabytków dla budynku będącego pod opieką konserwatora zabytków lub budynku zabytkowego.

KROK 3

 1. Wypełnij i złóż deklarację udziału w projekcie.
 2. Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku lub elektronicznie poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem /urzadtoszek/skrytka.

KROK 4

Okres oczekiwania na przyznanie grantu.

Po zebraniu deklaracji udziału, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. Po uzyskaniu przez gminę informacji o przyznanym dofinansowaniu, grantobiorcy zostaną powiadomieni o rozpoczęciu realizacji projektu oraz szczegółach jego realizacji.

KROK 5

Zawarcie umowy o powierzeniu grantu.

KROK 6

 1. Zrealizuj inwestycję, złóż wniosek o płatność.
 2. Zrealizuj inwestycję zgodnie z umową. Po realizacji inwestycji w terminie do 30 dni od momentu pozytywnej oceny formalnej dokumentów otrzymasz pieniądze.
 3. Grant będzie udzielany w formule refundacji poniesionych przez grantobiorcę kosztów na zakup i montaż instalacji OZE.

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. Wysokość grantu jest określona kwotowo dla danego rodzaju inwestycji, przy czym nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wysokość grantu w zależności od rodzaju instalacji OZE wynosi:

instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) o mocy:

 • do 3,5 kWp włącznie – 5.000 zł /kWp;
 • pow. 3,5 kWp – 4.500 zł /kWp, nie więcej niż 45.000,00 zł;
 • instalacja solarna (kolektory słoneczne) z buforem (magazynem energii) – 18 000,00 zł
 • powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u. – 40.000,00 zł
 • powietrzna pompa do c.w.u. – 17.000,00 zł
 • kocioł na biomasę bez bufora (magazynu energii cieplnej) – 25.000,00 zł
 • kocioł na biomasę z buforem (magazynem energii cieplnej) – 28.000,00 zł
 • magazyn energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznej) – 35.000,00 zł
 • system zarządzania energią – 2.000,00 zł.

Grant może być przyznany tylko grantobiorcy, który użyje co najmniej dwóch współpracujących ze sobą instalacji OZE. Grant nie obejmuje rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej o dodatkowe moduły. W ramach projektu można zamontować oddzielną instalację PV. Wydatki kwalifikowane to wydatki dotyczące nabycia instalacji OZE takie jak koszty urządzeń, niezbędnej armatury, konstrukcji wsporczych, materiałów montażowych oraz jej montażu. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025, po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie o naborze (2,60MB)
PDFOgłoszenie o naborze - zmiana (571,86KB)
PDFRegulamin (314,64KB)
PDFZałącznik - 1 - Deklaracja udziału w projekcie (250,74KB)
PDFZałącznik - 2 - Ankieta (131,56KB)
PDFZałącznik - 3 -Pełnomocnictwo (145,97KB)

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 07-06-2023 22:05 Modyfikował(a): Marcin Zuber Data modyfikacji: 29-06-2023 07:38

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry