Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Wyszukiwarka

Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku

RPO-logotyp.jpeg

Tytuł projektu: ”Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku”

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym poprzez stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej, umożliwiającej realizację nowoczesnych programów rozwoju młodzieży.

Celem projektu jest polepszenie jakości infrastruktury edukacyjnej a przez to oferty edukacyjnej, umożliwiającej wyrównanie szans edukacyjnych i pozwalającej wzmocnić aspiracje i motywacje uczniów do nauki.

W ramach projektu wybudowano halę gimnastyczną typu namiotowego wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz łącznikiem pomiędzy istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej a nowo powstałą halą.

W projekcie zastosowano rozwiązania przyjazne dla osób niepełnosprawnych poprzez uniknięcie barier architektonicznych.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy oferty edukacyjnej z zakresu kultury fizycznej dla młodzieży szkolnej, a także do poprawy oferty rekreacyjnej i sportowej skierowanej do mieszkańców Gminy Toszek

 

Wnioskowana wartość projektu:             1 840 408,63 zł

Kwota i źródła finansowania:  Projekt jest współfinansowany w  47,64% z Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

 Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”

 Działanie 8.2. „Infrastruktura placówek oświaty”

Etap  realizacji: projekt zrealizowano, złożono wniosek o płatność pośrednią i końcową.

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002