Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
14 °C
Ernesta, Jana, Marka
poniedziałek, 27 marca 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku

RPO-logotyp.jpeg

Tytuł projektu: ”Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku”

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym poprzez stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej, umożliwiającej realizację nowoczesnych programów rozwoju młodzieży.

Celem projektu jest polepszenie jakości infrastruktury edukacyjnej a przez to oferty edukacyjnej, umożliwiającej wyrównanie szans edukacyjnych i pozwalającej wzmocnić aspiracje i motywacje uczniów do nauki.

W ramach projektu wybudowano halę gimnastyczną typu namiotowego wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz łącznikiem pomiędzy istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej a nowo powstałą halą.

W projekcie zastosowano rozwiązania przyjazne dla osób niepełnosprawnych poprzez uniknięcie barier architektonicznych.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy oferty edukacyjnej z zakresu kultury fizycznej dla młodzieży szkolnej, a także do poprawy oferty rekreacyjnej i sportowej skierowanej do mieszkańców Gminy Toszek

 

Wnioskowana wartość projektu:             1 840 408,63 zł

Kwota i źródła finansowania:  Projekt jest współfinansowany w  47,64% z Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

 Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”

 Działanie 8.2. „Infrastruktura placówek oświaty”

Etap  realizacji: projekt zrealizowano, złożono wniosek o płatność pośrednią i końcową.

Opublikował(a): Szymon Rabiza Modyfikował(a): Szymon Rabiza

Urząd Miejski w Toszku
ul. ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry