Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-2 °C
Agaty, Dalii, Sobiesława
czwartek, 07 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Informacja dotycząca naboru na radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego oraz naboru do komisji wyborczej

Zgodnie z Uchwałą 1445/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2023 - 2025 do dnia 29  września br. można składać zgłoszenia kandydatów na Radnych  Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego. Zgłoszenia można składać do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Do dnia 22 września br. można składać również zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczej  - także w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego kandydatem na radnego może być osoba spełniająca następujące warunki:

1) w dniu wyboru uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej i nie ukończyła 19 roku życia,

2) zamieszkuje na terenie powiatu gliwickiego,

3) wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Radzie, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic/ opiekun prawny,

4) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ich upublicznienie, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic/ opiekun prawny,

Natomiast przedstawicieli do komisji wyborczej mogą zgłaszać podmioty wymienione w § 15 ust.2 Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego, tj. samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych, organizacje pozarządowe, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

Nie można jednocześnie kandydować na Radnego i przedstawiciela komisji wyborczej.

Wszelkie dodatkowe informację znajdują się w załączonych plikach, tj.:

1. Uchwała 1445/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Radnych Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów

a) Kalendarz Wyborczy w wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2023-2025,

b)Formularz zgłoszeniowy kandydata na Radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2023-2025,

c) Okręgi wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2023-2025,

2. Uchwała 1446/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji wyborczej w związku z wyborami do Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2023-2025

a) Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka komisji wyborczej w związku z wyborami do Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

PDFUchwała 1445.2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2023-2025.pdf (1 006,65KB)
PDFUchwała 1446.2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji wyborczej w związku z wyborami do Młodzieżówej Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2023-2025.pdf (467,94KB)
 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 07-09-2023 10:08 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 07-09-2023 10:11

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry