Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
25 °C
Kamila, Karoliny, Roberta
czwartek, 18 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2023 r.

PDFWyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 2a) tj. projektu uchwały w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego nr NPII.4131.1.1229.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. (19,04KB)
PDFWyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 5a) tj. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (17,77KB)
PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (18,91KB)
PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Toszku stanowiącej działkę oznaczoną numerem 1424/193 (18,83KB)
PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego nr NPII.4131.1.1229.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2023r. (19,17KB)
PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pt. ,,Wieloletni program osłonowy Gminy Toszek w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028 (18,82KB)
PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (19,32KB)
PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (19,91KB)
PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (17,49KB)
PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (18,24KB)
PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek (18,20KB)
PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (17,88KB)
 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 22-12-2023 07:11 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 22-12-2023 07:11

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry