Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
25 °C
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
sobota, 20 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych – przypominamy o oświadczeniach i opłacie!

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Toszek, iż z dniem 31 stycznia 2024 r. upływa termin
złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym oraz termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie w 2024 r. z tych zezwoleń

W związku z ustawowym obowiązkiem złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni Burmistrz Toszka przypomina, że termin złożenia w/w oświadczenia upływa w dniu 31 stycznia 2024 r. (art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwaną dalej „u.w.t.p.a.”).

UWAGA: W przypadku niezłożenia w wymaganym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni lub niedokonania stosownej opłaty przedsiębiorca ma możliwość złożenia takiego oświadczenia w terminie 30 dni od w/w daty lub uzupełnienia wpłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej (rocznej) – art. 18 ust. 12 a oraz ust. 13 b u.w.t.p.a. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków zezwolenie wygasa!

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązkiem wnoszenia opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku dokonuje w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku (art. 111 ust. 7 u.w.t.p.a.). W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. opłaty
za posiadane zezwolenia (stałe) przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty w terminie 30 dni od w/w daty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości
30% opłaty wynikającej z oświadczenia
! W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków zezwolenie wygasa!

 

Opłaty w należnej wysokości można wnieść:

  1. gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Toszku
  2. lub na rachunek bankowy Urzędu: ING BANK ŚLĄSKI numer rachunku
    33 1050 1298 1000 0023 6327 5534

WAŻNE: Zgodnie z przepisami należy pamiętać, że podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu
na przyczynę uchybienia terminu.

 

DOCXOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (2023) (21,69KB)
 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 10-01-2024 10:49 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 10-01-2024 10:49

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry