Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
19 °C
Danieli, Irwina, Małgorzaty
sobota, 13 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Ogłoszono konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki nowotworowej - rak piersi

Z dniem 11 kwietnia 2024 r. Burmistrz Toszka ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi
u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia” w roku 2024 (moduł II – diagnostyka). Termin składania ofert mija w dniu 26 kwietnia br.

W konkursie mogą brać udział świadczeniodawcy określeni w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146), którzy świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, których placówka znajduje się na terenie Gminy Toszek lub w odległości do 25 km od miasta Toszek lub/i dysponują aktywnymi listami pacjentów, będących mieszkańcami Gminy Toszek.

Do zadań wybranego Realizatora Programu będzie należało w szczególności:

 • przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej;
 • przeprowadzenie ogólnego badania pacjenta przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w tym przeprowadzenie szczegółowego wywiadu w szczególności
  w zakresie obciążenia genetycznego w zakresie choroby nowotworowej oraz przekazanie pacjentowi ankiety kwalifikującej do badania, zdecydowanie o konieczności dalszych badań);
 • przeprowadzenie krótkich działań edukacyjno-informacyjnych podczas wizyty lekarskiej;
 • wykonanie badania mammograficznego lub ultrasonograficznego – USG u kobiet,
  u których wystąpiły czynniki ryzyka – należy zaznaczyć, że badanie USG może być wykonane w przypadku, gdy wykonanie badania mammograficznego nie jest możliwe/wskazane, w szczególności ze względu na budowę piersi lub w sytuacji uzyskania niejednoznacznego wyniku z badania - wówczas dopuszczalne jest przeprowadzenie dodatkowego badania USG jako uzupełnienie badania mammograficznego, oczywiście o ile zostanie ono zarekomendowane przez lekarza;
 • ewentualne skierowanie kobiet do dalszej diagnostyki lub leczenia;
 • ponowne wypełnienie ankiety oceniającej wiedzę oraz ankiety zadowolenia z udzielonych świadczeń.

Zapraszamy w/w podmioty do udziału w przedmiotowym konkursie.

Oferty należy składać w wersji pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. (piątek) do godziny 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1 na parterze) lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, przy czym decydujące znaczenie ma data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do badań specjalistycznych kobiet w wieku
45-49 lat z grup ryzyka, co wpłynie na poprawę stanu zdrowia tej grupy wiekowej oraz zwiększenie w latach 2023-2024 dostępu mieszkanek Gminy do edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworowej.

Przedmiotowy program jest dofinansowany z Narodowego Funduszu zdrowia w wysokości 40% poniesionych wydatków.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach!

PDF1 – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (884,06KB)
DOC2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej (149,00KB)
PDF3 - Program (pdf) (2,23MB)
 

 

 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 11-04-2024 16:53 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 11-04-2024 16:55

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry