Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
14 °C
Bogumiła, Diany, Małgorzaty
sobota, 10 czerwca 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Informacja w sprawie jakości wody na terenie Gminy Toszek

Informacja w sprawie jakości wody na terenie Gminy Toszek

 

Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o. przeprowadził w dniu 30 listopada 2015 r. badanie wody uzdatnionej na ujęciach. W wynikach badań mikrobiologicznych nie stwierdzono obecności jakichkolwiek bakterii (PDFOBIKŚ Katowice raport z badań nr 17447/LB/2015 (1,28MB)).

W dniu 2 grudnia 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach (SANEPID) przeprowadził badania kontrolne w następujących puntach poboru wody:

  • SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, kran w kuchni (PSSE Gliwice sprawozdanie z badań nr L/BŚ-1/297/15, nr próbki PDF1583 (304,46KB)) – jednostka posiada własne ujęcie wody ze stacją uzdatniania i własną instalacją wodociągową, umożliwiającą pobór z sieci wodociągowej miejskiej Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o.

  • Urząd Miejski w Toszku, kran w pomieszczeniu socjalnym - toaleta (PSSE Gliwice sprawozdanie z badań nr L/BŚ-1/297/15, nr próbki PDF1584 (306,31KB)) – jednostka podłączona bezpośrednio do sieci wodociągowej miejskiej Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o.

Powyższe wyniki badań wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody do spożycia (obecność pojedynczych paciorkowców kałowych).

4 grudnia 2015 r. ponownie w trybie pilnym SANEPID w Gliwicach pobrał próbki do badania z następujących punktów poboru wody:

  • Stacja Uzdatniania Wody Toszek

  • SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Toszek - ul. Chrobrego i Górnośląska, Pisarzowice, Ciochowice, Boguszyce, Sarnów

Powyższe próbki pobrano przed podjęciem jakichkolwiek działań polegających na dezynfekcji i czyszczeniu sieci.

Tego samego dnia SANEPID w Gliwicach wydał PDFKomunikat nr 1/2015 (841,97KB) z dnia 4.12.2015 r. poprzez umieszczenie go na swojej stronie internetowej http://pssegliwice.pis.gov.pl/.

Powyższa informacja nie została przekazana Burmistrzowi Toszka zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Po potwierdzeniu medialnych informacji, Burmistrz podjął natychmiastowe działania polegające na zwołaniu sztabu kryzysowego i wydaniu poleceń ostrzeżenia mieszkańców z terenów objętych zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody o nieprzydatności wody do spożycia. Zamieszczono stosowny komunikat na stronie Urzędu Miejskiego w Toszku www.toszek.pl, powielono komunikat poprzez rozplakatowanie, informację przekazywano przez megafon z samochodów pożarniczych OSP Toszek i Ciochowice. Stosowna informacja trafiła również do sołtysów i Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.

W tym samym czasie Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o. podjął stosowne działania w postaci czyszczenia i dezynfekcji sieci wodociągowej (podchlorynem sodu) w mieście Toszek oraz sołectwach Ciochowic, Boguszyce, Sarnów, Pisarzowice. Jednocześnie przystąpiono do dystrybucji wody konfekcjonowanej (butelkowanej i workowanej) oraz wody z beczkowozu. Ponadto Burmistrz podjął decyzję o dostarczaniu wody do celów gospodarczej samochodami jednostek OSP. Z Urzędu Miejskiego w Toszku przesłano meldunki sytuacyjne do Centrum Ratownictwa w Gliwicach i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

Ponadto na czas zdarzenia uruchomiony został telefoniczny punkt informacyjny w Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.

Działania w dniu 4 grudnia br. polegające na dostarczaniu mieszkańcom wody zakończono ok. godz. 24:00.

Czynności dostawy wody wznowiono w dniu 5 grudnia 2015 r. od godz. 7:00 i uruchomiono dodatkowy punkt informacji telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Toszku. Jednocześnie w siedzibie Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. była możliwość poboru wody konfekcjonowanej. Ponadto utrzymywano proces dezynfekcji i czyszczenia sieci wodociągowej polegającego na odpuszczeniu wody na końcówkach poprzez hydranty. W tym samym dniu, na wniosek Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. dokonano ponownego poboru próbek wody do badania przez SANEPID w Gliwicach oraz Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.

Czas badania próbek mikrobiologicznych trwa 48 godzin. Akcja dowożenia wody dla mieszkańców zakończono około godz. 23:00.

W dniu 6 grudnia 2015 r. od ok. godz. 7:00 kontynuowano działania z dnia poprzedniego. Około godz. 13:00 Prezes Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o. uzyskał informację z gliwickiego SANEPID-u o wynikach badań próbek pobranych w dniu 4 grudnia 2015 r., które nie wykazały żadnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego (PSSE Gliwice sprawozdanie z badań nr L/BŚ-1/299/15, nr próbki PDF1595 (271,67KB),PDF1596 (272,19KB),PDF1597 (270,99KB),PDF1598 (268,97KB)PDF1598 (266,96KB),PDF1599 (273,02KB),PDF1600 (275,37KB)).

W konsekwencji SANEPID w Gliwicach wydał PDFKomunikat nr 2/2015 (152,06KB) z dnia 06.12.2015 r. o warunkowym nadawaniu się wody do spożycia przez ludzi jedynie po przegotowaniu. Jednocześnie niezwłocznie zamieszczono stosowną informację na stronie Urzędu Miejskiego w Toszku www.toszek.pl, powielono komunikat poprzez rozplakatowanie, informację przekazano także przez megafon z samochodów pożarniczych OSP Toszek i Ciochowice. Stosowna informacja trafiła również do sołtysów i toszeckiej parafii. Akcja dostarczania wody pitnej z beczkowozu została zawieszona, z możliwością dostaw wody na indywidualne żądanie zgłoszone w punktach informacyjnych. Ponadto dyrektorzy toszeckich placówek oświatowych zostali powiadomieni o zasadach użytkowania wody z sieci wodociągowej zgodnie z zaleceniami SANEPID-u.

W dniu 7 grudnia 2015 r. Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o. uzyskał wyniki próbek pobranych w dniu 05.12.2015 r., które również potwierdziły brak jakiegokolwiek zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody dostarczanej z sieci wodociągowej. W następstwie powyższego gliwicki SANEPID wydał PDFKomunikat 3/2015 (311,72KB) z dnia 7.12.2015 r., iż woda z kranu nadaje się już do picia i do wszelkich innych potrzeb. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie Urzędu Miejskiego w Toszku www.toszek.pl, powielono komunikat poprzez rozplakatowanie na terenie Toszka i sołectw, poinformowano odpowiednich sołtysów oraz przekazano komunikat toszeckiej parafii oraz dyrektorom placówek oświatowych.

Ponadto w tym samym dniu dwutorowo dokonano ponownego poboru próbek wody do badań z tych samych punktów.

PDFWyniki badań wody pobranej w dniu 07.12.2015 r. (2,28MB)

 

 

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

PREZES REMONDIS
AQUA TOSZEK Sp. z o.o.
Bartosz Straszak

 

 
   
   
   

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry