Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
21 °C
Kingi, Krystyna, Michaliny
środa, 24 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - termin złożenia oświadczenia i wniesienia I raty opłaty

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Toszek, dotycząca terminu złożenia
w roku 2016 oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015

 

Zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t. j., Dz. U.  z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia
31 stycznia roku następnego.

Jednakże ze względu na fakt, iż w roku 2016 dzień 30 stycznia jak i 31 stycznia są dniami wolnymi od pracy proszę o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Toszku  w/w oświadczenia w ostatecznym terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 13:00.

Przypominam również, że I rata opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016 winna zostać uiszczona
do dnia 31 stycznia 2016 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 

  • (art. 12a), w przypadku niezłożenia oświadczenia w ustawowym terminie „(…) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu,
    do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2.”
  • (art. 12b) w przypadku nie dokonania opłaty raty w ustawowym terminie
    „(…) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”.

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry