Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Kalendarium wydarzeń
Dziś jest:
23 września
Imieniny:
Bogusława, Liwiusza, Tekli
Wyszukiwarka

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - termin złożenia oświadczenia i wniesienia I raty opłaty

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Toszek, dotycząca terminu złożenia
w roku 2016 oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015

 

Zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t. j., Dz. U.  z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia
31 stycznia roku następnego.

Jednakże ze względu na fakt, iż w roku 2016 dzień 30 stycznia jak i 31 stycznia są dniami wolnymi od pracy proszę o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Toszku  w/w oświadczenia w ostatecznym terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 13:00.

Przypominam również, że I rata opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016 winna zostać uiszczona
do dnia 31 stycznia 2016 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 

  • (art. 12a), w przypadku niezłożenia oświadczenia w ustawowym terminie „(…) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu,
    do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2.”
  • (art. 12b) w przypadku nie dokonania opłaty raty w ustawowym terminie
    „(…) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”.
Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002