Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
25 °C
Kamila, Karoliny, Roberta
czwartek, 18 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Szerokopasmowa edukacja

Łączna kwota wnioskowanej dotacji to 431.000 zł. Dzięki dofinansowaniu możliwa będzie rozbudowa świadczenia usług internetowych w szkołach podstawowych zlokalizowanych w sołectwach Paczyna, Pniów i Kotulin. Już w tej chwili dostępny w szkołach Internet spełnia minimalne parametry tzw. Internetu szerokopasmowego, jednak dzięki gruntownej modernizacji łączy możliwa będzie radykalna poprawa dostępności Internetu w szkołach. Szkoła Podstawowa w Pniowie jest jedyną szkołą w gminie, która bierze udział w projekcie „Cyfrowa szkoła”. Posiadamy salę komputerową z 11 stanowiskami oraz 29 dobrej jakości laptopów. Mimo tego wyposażenia, płynne korzystanie przez uczniów z Internetu jest bardzo utrudnione. Na dzień dzisiejszy posiadamy łącze radiowe o przepustowości 8Mbps/2Mbps. Operator sieci poinformował nas, że nie przewiduje inwestycji w tym rejonie. Wszystko wskazuje na to, że dzięki ofercie tego projektu, który obejmuje łącze symetryczne 300Mbps/300Mbps problemy z Internetem przestaną u nas mieć miejsce – powiedziała Elżbieta Wójcik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pniowie. W podobnym tonie wypowiadali się dyrektorzy z Paczyny i z Kotulina.

DSC_0248.jpeg

Zgodnie z założeniami programu modernizacja łączy internetowych musi zostać wykonana do końca bieżącego roku. Zaplanowane prace obejmować będą m.in. doprowadzenia do każdej ze szkół łączy światłowodowych, które wyeliminują dotychczasowe mankamenty w funkcjonowaniu Internetu. Nowe łącze nie będzie też posiadało ograniczeń transferu danych. Program ministerialny, z którego tym razem zamierzamy skorzystać, skierowany jest przede wszystkim do szkół i instytucji kultury usytuowanych na terenach wiejskich, gdzie dostęp do szerokopasmowego Internetu jest utrudniony lub nie ma go wcale. W te kryteria w naszej gminie wpisują się Szkoły Podstawowe w Kotulinie, Paczynie i w Pniowie. Dodam, że to kolejny wniosek o dofinansowanie, jaki składamy w tym roku, a przed nami kolejne. Staramy się, aby żadna okazja do sięgnięcia po środki zewnętrzne, które możemy w Toszku dobrze wykorzystać, nie została zmarnowana! – powiedział Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk.

Przypomnijmy, że to już trzecia w tym roku aplikacja o środki zewnętrzne opracowana przez nasz samorząd. W styczniu złożone zostały projekty do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (związane z modernizacją dróg gminnych), a w lutym – wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego (budowa ogniw fotowoltaicznych na dachach obiektów użyteczności publicznych). Warto dodać, że również toszecka szkoła podstawowa złożyła w lutym wniosek o dofinansowanie swojego projektu związanego z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (napiszemy o tym szerzej wkrótce). Jedną z najważniejszych tegorocznych aplikacji będzie natomiast wniosek w sprawie rozbudowy kanalizacji w Toszku – ten konkurs ma zostać ogłoszony w czerwcu.

Opublikował(a): 

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry