Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-5 °C
Błażeja, Margerity, Saturnina
środa, 29 listopada 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Dyrektorzy w urzędzie – o jakości w szkołach

W odniesieniu do październikowej (2015) uchwały Rady Miejskiej Toszka, w której zawarta jest szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie w roku szkolnym 2014/2015, zgodzono się, że istnieją obszary pracy szkół, w których możliwe jest dalsze doskonalenie pracy. Dotyczy to zwłaszcza analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz praktycznego wdrażania wniosków z tej analizy. Pomysłami na poszerzenie debaty na temat doskonalenia jakości pracy szkół podzielił się dyrektorami zastępca burmistrza Piotr Kunce.

Wskazał on przede wszystkim na dwa kierunki działań, dzięki którym można będzie oczekiwać dobrych rezultatów w przyszłości – chodzi o pogłębianie integracji niektórych zadań realizowanych dotychczas przez szkoły autonomicznie oraz o nowe akcenty w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i dyrektorów szkół. Dobrym pomysłem na rzecz zacieśniania współpracy szkół jest tegoroczny dzień otwarty toszeckiego gimnazjum, który w tej formule organizowany jest po raz pierwszy. Zdecydowanie warto ten pomysł kontynuować i rozwijać. Rodzice, którzy w głównej mierze decydują o zapisywaniu dziecka do przedszkoli i szkół (do gimnazjum włącznie), powinni identyfikować szkoły zlokalizowane w naszej Gminie jako naturalny ciąg edukacyjny dla swoich dzieci: od przedszkola do gimnazjum. Powinniśmy jeszcze bardziej wspierać rodziców w podejmowaniu tych decyzji – podkreślił zastępca burmistrza. Podkreślono także m.in. możliwość zacieśniania współpracy rad pedagogicznych naszych szkół poprzez wspólne niektóre szkolenia czy wspólną analizę wyników sprawdzianów czy egzaminów. Zwrócono uwagę na potrzebę większego powiązania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół z doskonalenie jakości pracy szkół. W szczególności namysłu wymaga system motywowania nauczycieli dyplomowanych do dalszego zaplanowanego rozwoju zawodowego. Także dyrektorzy wymagają w tym zakresie osobnego podejścia. Rozważono możliwość niestacjonarnych wizyt studyjnych np. w Bielsku Białej i organizacji konwersatoriów z dyrektorami szkół, które od lat plasują się w ścisłej czołówce naszego województwa.

Na postawę rodziców, jako ważny element kształtujący jakość wyników osiąganych przez uczniów, zwrócił uwagę dyrektor toszeckiego Gimnazjum Mariusz Podbrożny. Z kolei wagę zmian zachodzących w ogólnopolskim systemie oświaty podkreśliła Barbara Szpak, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Toszku. Mówimy o analizie wyników sprawdzianu, a wszystko wskazuje na to, że uczniowie za chwilę napiszą go po raz ostatni – zauważyła pani dyrektor. Anna Pawłowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotulinie, wskazała z kolei, że niektóre z omawianych pomysłów są w różnym zakresie już realizowane. Bogdan Dutkiewicz podkreślił natomiast, że skoordynowanie w skali gminy działań na rzecz jakości jest konieczne, wymaga jednak dobrego przygotowania i rozłożenia poszczególnych zadań w czasie.

Spotkanie było zaproszeniem do szerszej debaty na temat rozwiązań, które pomogłyby doskonalić jakość funkcjonowania oświaty w Toszku. Zaprezentowane pomysły i spostrzeżenia wymagają weryfikacji, szerokich uzgodnień, korekt ale wydaje się, że przynajmniej część z nich będzie mogła w bliskiej przyszłości przybrać formę konkretnych działań. Szkoły nie tylko uczą ale same są także organizacjami uczącymi się, są więc powołane do tego, aby wyciągać konstruktywne wnioski z własnych doświadczeń, jestem przekonany, że skuteczniej będzie robić to w jeszcze ściślejszej współpracy – powiedział Piotr Kunce, zastępca burmistrza.

DSC_0001.jpeg     DSC_0003.jpeg     DSC_0006.jpeg     DSC_0013.jpeg

Opublikował(a): 

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry