Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Wyszukiwarka

Z rewitalizacją za pan brat…

Konkurs organizowany jest na podstawie Umowy  o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Śląskim. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy m.in. z Wydziałem Rozwoju Regionalnego i Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Podczas spotkania przedstawiono kwestie związane z nowym podejściem do rewitalizacji oraz jej wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ponadto zaprezentowane zostały bliższe informacje dotyczące konkursu dotacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z jego przebiegiem.

 Głównym celem konkursu jest wsparcie dla gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez pomoc w przygotowaniu lokalnych programów rewitalizacyjnych dla gmin jako priorytetowych i niezbędnych dokumentów przy ubieganiu się o środki zewnętrze m.in. unijne.

W wyniku przemian społeczno-gospodarczych na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza w wielu gminach doszło do degradacji tkanki miejskiej, erozji stosunków społecznych i powstania licznych problemów gospodarczych.
W szczególności doświadczyły to gminy znajdujące się  na terenie województwa śląskiego, gdzie długotrwała działalność przemysłu silnie wpłynęła na środowisko, przestrzeń oraz stosunki społeczne.

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-20120 rewitalizacja jest jednym z obszarów szczególnej uwagi i koncentracji działań i stanowi priorytetowy element całościowej polityki rozwoju samorządu miast. Zgodnie z definicją zamieszczoną w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. „rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki skoncentrowane terytorialnie
na postawie gminnego programu rewitalizacyjnego.

Toszecki magistrat mając na uwadze ubieganie się o środki zewnętrzne
w zakresie projektów rewitalizacyjnych podjął stosowne działania zmierzające
do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Toszek w którym głównym partnerem w jej przygotowaniu będą mieszkańcy Gminy.

Rewitalizacja to nie remont, modernizacja czy adaptacja tylko działanie odnoszące się do dużej skali, polegające na uzdrowieniu relacji społecznych, gdyż cytując słowa (św. Augustyna) „Miasto tworzą nie tylko mury i ulice, lecz także mieszkańcy i ich marzenia”. 

 

 

 

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002