Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-7 °C
Kryspiny, Norberta, Sabiny
wtorek, 05 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Budowa gazociągu Tworóg – Kędzierzyn-Koźle

gazociąg.png

O inwestycji

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przygotowuje się do budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle. Nowa nitka sieci przesyłowej będzie miała około 43 kilometrów długości i 1000 mm średnicy, a gaz będzie tłoczony nią pod ciśnieniem 8,4 MPa.

 Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle będzie realizowany w dwóch województwach:

  • śląskim w gminach: Tworóg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec o łącznej długości 35,8 km,
  • opolskim, w gminie Kędzierzyn-Koźle, o długości 7,4 km.

W ramach tej inwestycji powstanie również połączenie z projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle o średnicy 1000 mm i ciśnieniu 8,4 MPa oraz wybudowany zostanie węzeł gazowy w Tworogu.

Nowy fragment sieci przesyłowej w gminie Toszek będzie przebiegał w większości wzdłuż już istniejących gazociągów przez miejscowości Kotliszowice, Wilkowiczki, Pisarzowice, Toszek, Ciochowice i Boguszyce. Dzięki takiej lokalizacji inwestycja nie będzie powodowała nowych ograniczeń dla właścicieli gruntów. Łącznie na terenie gminy powstanie około 7 km gazociągu. Cała trasa gazociągu zostanie trwale oznakowana żółtymi słupkami z betonu lub z PCV.

Korzyści z realizacji inwestycji

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle wpłynie na zwiększenie zdolności przesyłowych gazu w rejonie Górnego Śląska oraz Opolszczyzny. Inwestycja ta jest także kluczowym projektem dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy. Nowy gazociąg będzie stanowił ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.

Ważną korzyścią dla gminy będzie corocznie odprowadzany przez spółkę GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na jego terenie. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych. Budowa sieci gazociągowej zwiększy też atrakcyjność terenów przeznaczonych pod nowe inwestycje.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 700 wraz z późn. zm.), właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowanie z tytułu wybudowania gazociągu na ich gruntach na podstawie operatów szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Operaty szacunkowe będą opracowywane na zlecenie właściwego Wojewody, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Wypłata odszkodowań nastąpi po wybudowaniu gazociągu, na podstawie decyzji właściwego Wojewody, przy czym ich wysokość będzie odpowiadała wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

Wsparcie z Unii Europejskiej

W październiku 2013 roku  Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Budowa gazociągu Tworóg – Kędzierzyn-Koźle planowana jest także do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Postępy w realizacji inwestycji

Aktualnie inwestycja jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przez konsorcjum firm MGGP S.A. z Tarnowa i INIKO Sp. z o.o. z Rzeszowa. W październiku 2015 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Kolejnym etapem realizacji projektu gazociągu Tworóg – Kędzierzyn-Koźle, będzie uzyskanie decyzji wojewody o ustanowieniu lokalizacji inwestycji. Wnioski w tej sprawie zostały złożone w Śląskim oraz Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Rozpoczęcie budowy gazociągu planowane jest na październik 2016 roku, a zakończenie na koniec 2018 roku.

Standardy realizacji inwestycji

Warto podkreślić, że w trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz wymagania ochrony środowiska spółka GAZ-SYSTEM S.A. podczas realizacji inwestycji stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. Przy budowie gazociągu zastosowane zostaną rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości i specjalna izolacja, spawanie wykonywane będzie automatycznie lub półautomatycznie, zaś sam gazociąg zostanie poddany hydraulicznym próbom specjalnym (stresowym), a każda spoina będzie kontrolowana przez specjalistyczne badania. Daje to gwarancję bezawaryjnej eksploatacji i zabezpiecza przed emisją gazu do środowiska, wód powierzchniowych czy podziemnych.

Odpowiedzialne inwestycje

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są realizowane z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego. Dla wszystkich budowanych gazociągów uzyskuje się decyzje środowiskowe, a realizacja inwestycji uwzględni zawarte w nich wytyczne. Ponadto prowadzony będzie stały monitoring zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wody i gleby, a materiały wykorzystywane do budowy gazociągów posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.

Kontakt

Informacje na temat gazociągu można uzyskać na stronie internetowej

http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/tworog-kedzierzyn-kozle/  

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Pion Inwestycji

Dział Inwestycji Strategicznych w Świerklanach

 

ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany

tel. 32 43 92 500

e-mail:

www.gaz-system.pl

 

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry