Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Wyszukiwarka

Rozstrzygnęliśmy przetarg na gospodarowanie odpadami

byd141024jp_04.jpeg

Na początku warto przypomnieć, że gospodarka odpadami (czyli popularny „wywóz śmieci”) na terenie Gminy jest organizowana jako zadanie zlecone. Oznacza to, że Gmina wybiera firmę – wykonawcę tego zadania w trybie przetargowym. Warunki przetargu i warunki przyszłej umowy z wykonawcą określa Gmina, biorąc przede wszystkim pod uwagę dwie okoliczności: interes mieszkańców oraz obowiązujące przepisy. Oferent, czyli firma biorąca udział w takim przetargu, musi udowodnić, że spełnia określone przez Gminę warunki, a aby wygrać – musi ponadto być najtańsza.

Ze względu na to, że gospodarkę odpadami w naszej Gminie obsługiwał będzie ten sam podmiot, który robił to dotychczas, zmiany nie powinny być duże. Zupełnie ich jednak nie unikniemy. Biorąc pod uwagę wzrost kosztów, który dokonał się w instalacjach regionalnych służących przetwarzaniu lub utylizacji odpadów komunalnych (zgodnie z przepisami firma musi dostarczać tam dużą część gminnych śmieci), przyjęliśmy założenia, które miały zapobiec nadmiernemu wzrostowi cen za tę usługę. Przykładowo – zamiast odbioru odpadów zielonych przez firmę bezpośrednio z gospodarstw domowych (od kwietnia do listopada) zaproponowaliśmy dostarczanie tych odpadów przez samych mieszkańców, bez ograniczeń, do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Górnośląskiej 2. Ograniczenie to pozwoliło zmniejszyć planowane koszty firmy (transport), a tym samym wpłynęło na kalkulację ceny, którą Remondis złożył w przetargu. Kompletny wykaz zmian, jakie zostaną u nas wdrożone od kwietnia w zakresie gospodarki odpadami – przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela1.jpeg

To, co zapewne interesuje nas najbardziej, czyli cena, jaką płacić będziemy za wywóz śmieci, pozostaje na razie sprawą otwartą. Wzrost cen na śmieciowym „rynku wtórnym” czyli wśród firm i regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów raczej nie pozwoli utrzymać ostatecznych cen na dotychczasowym poziomie, choć ich wzrost nie powinien być znaczący. Szczegóły zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie. Ciekawej wypowiedzi udzielił nam w tym zakresie prezes Remondis-u.

Z grubsza rzecz ujmując, przed rokiem 2013 gospodarka odpadami wyglądała tak, że przyjeżdżała śmieciarka, wywoziła śmieci na wysypisko, tam upychał je spychacz i na tym cały proces się kończył. Niedługo później wiele się jednak zmieniło. Firmy obsługujące gospodarkę śmieciową zostały zobowiązane do osiągania coraz większych poziomów odzysku z odpadów komunalnych. Powstały przeznaczone do tego Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-i). Przepisy wymagają, aby poziom odzysku z poszczególnych rodzajów odpadów z roku na rok był coraz wyższy. Na wysypiska można dziś wywozić tylko te odpady, z których niczego odzyskać się nie da. W związku z tym na RIPOK-ach zmieniają się też ceny. W roku 2013 RIPOK za tonę odpadów życzył sobie 140 zł netto, później ta cena wzrastała, obecnie wynosi ona 260 zł netto. Startując do przetargu i ustalając cenę naszej usługi, musimy uwzględniać aktualne ceny na RIPOK-ach, poprzedniej ceny nie dało się utrzymać – powiedział Bartosz Straszak, prezes zarządu Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002