Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-5 °C
Błażeja, Margerity, Saturnina
środa, 29 listopada 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Wyprzedź chorobę, zadbaj o profilaktykę!

Zadaniem własnym gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jest opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Niniejsze obowiązki wynikają m.in. z ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Magistrat toszecki wraz z Radą Miejska w Toszku od 2009 r. podejmuje działania zmierzające do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców, za cel priorytetowy stawiając sobie zdrowie dzieci w wieku do lat 5.

Najbardziej poważną chorobą występującą wśród najmłodszych, która dotyka 4 i 5 latków to  sepsa (posocznica) oraz bakteryjne zapalenie opon mózgowordzeniowych wywołane przez chorobotwórczy drobnoustrój jakim jest Meningokok. Z uwagi na fakt, iż bakterie meningokokowe serogrupy C stanowią jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności dzieci na świecie oraz biorąc pod uwagę dane

w dotyczące przypadków zachorowań w Polsce, a także opinie zebrane od dotychczasowych realizatorów Programu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, co roku Gmina Toszek uchwala „Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C” dzieci  5-letnich.

W 2015 roku na zakup szczepionek samorząd toszecki przeznaczył 9.600,00 zł. Za tę sumę zakupiono 108 szczepionek, dzięki którym zaszczepiono 79 dzieci, w tym 10 dzieci z innych roczników. Szczepienia przeprowadzono w następujących ośrodkach zdrowia w Gminie Toszek: Ośrodek Zdrowia w Bojszowie-Placówka w Kotulinie, NZOZ Ośrodek Zdrowia w Paczynie, NZOZ Centrum Usług Medycznych AA „Remedium”, B. Błaszczyńska, E. Kołodziej Spółka Partnerska Lekarzy.

Z doświadczenia z realizacji Programów w poszczególnych latach wynika również, że nie wszyscy rodzice chcą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaszczepienia dziecka. Niewykorzystane środki na szczepienie za zgodą Burmistrza zostają wykorzystane na szczepienia dzieci z innych roczników, w szczególności z grup szczególnego ryzyka, zakwalifikowanych do szczepienia przez lekarzy.

W bieżącym roku na szczepionki przeciwko meningokokowym serogrupy C przeznaczono 9.180,00 zł jednocześnie toszecki urząd planuje zainicjować akcję profilaktyczną dotyczącą w 100% dofinansowania na szczepienia przeciwko Pneumokokom należących do najczęstszych poważnych przyczyn zakażeń bakteryjnych wśród dzieci.

Wyprzedź Menigokoki – Zadbaj o profilaktykę swojego dziecka

Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitis, zwane również dwoinkami

zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Wg danych pochodzących z Raportu Głównego Inspektora Sanitarnego (stan sanitarny kraju w roku 2010) „epidemie wywoływane są głównie przez szczepy z grup serologicznych A, C, Y i W 135”, przy czym ogniska epidemiczne i epidemie wywołują przeważnie meningokoki serogrupy C, które obecnie są przyczyną ok. 40% zachorowań na chorobę meningokokową. Z kolei Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych w opinii nr 171/2013 z 24.06.2013 r. stwierdził, iż wywołane przez meningokoki ”bakteryjne zapalenie opon mózgowordzeniowych stanowi poważne zagrożenie dla globalnego zdrowia; szacuje się ok. 500 tys .przypadków zachorowań na choroby wywołane przez meningokoki w skali światowej,  w tym, co najmniej 50.000 zgonów i tyle samo przypadków trwałych uszkodzeń neurologicznych.”

Ok. 50% przypadków choroby meningokokowej stanowią właśnie ostre bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, przypadki zapalenia płuc, zapalenie stawów, a także posocznica meningokokowa. Zakażenia mogą występować nie tylko w postaci zachorowań sporadycznych, endemicznych/hiperendemicznych, ale również epidemicznych/pandemicznych.

Szacuje się, że meningokoki występują w jamie nosowo-gardłowej u ok. 20% zdrowych nosicieli nieświadomych tego faktu. Do zakażenia dochodzi na skutek kontaktu z bezobjawowym nosicielem lub osobą już chorą. Przenoszenie meningokoków odbywa się podobnie jak w przypadku niegroźnych infekcji: drogą kropelkową (podczas kaszlu, kichania), przez kontakt bezpośredni (np. podczas pocałunku) lub kontakt pośredni np. korzystając ze wspólnych naczyń czy sztućców.

Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci i wieku. Jednak szczególne zagrożenie występuje w następujących grupach ryzyka:

- dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 6 lat,

- młodzież w wieku od 11 lat do 19 lat,

- osoby narażone na zachorowanie w wyniku bezpośredniego, stałego kontaktu, przebywające w dużych zbiorowiskach (np. przedszkola, żłobki, szpitale itp.).

Około 40% przypadków zachorowań rejestruje się w wieku niemowlęcym, natomiast ok. 20%wszystkich zachorowań spowodowanych przez meningokoki dotyczy nastolatków. Choroby meningokokowe stanowią poważny problem w zakresie ochrony zdrowia. W Europie zachorowaniami wywołanymi przez meningokoki zostały dotknięte takie kraje europejskie jak: Anglia, Szkocja, Irlandia Północna, Islandia, Hiszpania, Szwajcaria, Czechy czy Słowacja.

Wg danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, w Polsce wskaźnik zapadalności był największy w 2007 r. (1,03/1000.000), nieco mniejszy w 2009 r. (0,80/100.000), a w 2012 roku osiągnął poziom 0,61/1000.000

 

 (Dane opublikowane przez dr hab. Med. Annę Skoczyńską - Kierownika Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Kierownika Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego „KOROUN” w dniu 18.09.2013 r. na stronie internetowej „medycyna praktyczna dla lekarzy”).


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry