Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-6 °C
Błażeja, Margerity, Saturnina
środa, 29 listopada 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Kanalizacja – przed nami kolejny etap inwestycji

152.jpeg

Inwestycja w kanalizację będzie jedną z największych w obecnej kadencji samorządu. Jej wartość, która ostatecznie zależeć będzie od wartości ofert składanych w postępowaniach przetargowych, może przekroczyć 3 miliony złotych. Sporo udało się już w tej materii zrobić ale sporo też jeszcze pozostaje do zrobienia.

Środki unijne na inwestycje w kanalizację, które zamierzamy pozyskać dla sfinansowania tego projektu (2.741.530,71 zł), zostały przewidziane do przekazania gminom w szczególny sposób. Celem tego działania jest uzyskanie jak najlepszych wskaźników podłączeń gospodarstw domowych do sieci w ramach przyznanych środków poprzez uniknięcie nadmiernego rozproszenia inwestycji. Innymi słowy chodzi o to, aby przyznaną kwotą dofinansowania objąć jak najwięcej gospodarstw domowych. Gminy, które zamierzały w najbliższym rozdaniu ubiegać się o środki na rozbudowę kanalizacji, musiały ze znacznym wyprzedzeniem określić i uzgodnić (z innymi gminami) zakres planowanych inwestycji oraz ich przewidywane koszty. Konieczne było wyodrębnienie terenu tzw. aglomeracji, czyli obszaru gminy, który już charakteryzuje się odpowiednimi minimalnymi wskaźnikami dostępu gospodarstw do kanalizacji – bo to ten właśnie obszar może obecne być terenem poszerzania sieci ze wsparciem środków unijnych. Do zaakceptowania są także tereny nieobjęte zasięgiem aglomeracji, jednak umiejscowione w taki sposób, że ich skanalizowanie połączy obszary stanowiące aglomerację (ta sytuacja będzie miała miejsce w Toszku).

Burmistrz Grzegorz Kupczyk podjął ponadto decyzję o dokończeniu budowy kanalizacji na terenie nieobjętym już aglomeracją – wzdłuż ul. Gliwickiej (kilka ostatnich gospodarstw po lewej stronie, jadąc w kierunku Pyskowic)). Ta część inwestycji zostanie zrealizowana ze środków własnych Gminy. Zaplanowaną inwestycją objęte zostaną zatem ulice (lub części ulic) objęte istniejącymi już projektami: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Eichendorffa, Curie – Skłodowskiej, Reymonta, Piastowska, Limanowskiego. Ponadto ulice (lub części ulic), dla których kończymy obecnie opracowywać dokumentację projektową, to Strzelecka, Gliwicka, Wielowiejska.

Ze względu na długi okres czasu związany z przygotowaniem szczegółowej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wymaganych aprobat i zgód, prace nad większością projektów zlecono ze znacznym wyprzedzeniem. Prace nad pozostałą częścią dokumentacji projektowej znajdują się na etapie końcowym. Z uwagi na upływ czasu, przed złożeniem aplikacji o dofinansowanie inwestycji, aktualizacji wymagać będą niektóre pozwolenia na budowę oraz kosztorysy – powiedział zastępca burmistrza Piotr Kunce. W świetle obecnego stanu wiedzy i zaawansowania prac przygotowawczych można w przybliżeniu określić następujący orientacyjny, ramowy harmonogram działań w zakresie tej inwestycji.

kanalizacja.jpeg

Ze względu na fakt, że inwestycja została wcześniej uzgodniona z gminami zrzeszonymi w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (z tymi partnerami dokonaliśmy wiążących uzgodnień w sprawie planowanych inwestycji i ich kosztów), szanse na otrzymanie dofinansowania należy ocenić jako duże. W oczekiwanym konkursie dofinansowane będą bowiem tylko te projekty, które zostały w ten właśnie sposób uzgodnione przez gminy i powiaty 

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry