Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Kalendarium wydarzeń
Dziś jest:
25 listopada
Imieniny:
Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
Wyszukiwarka

Woda w Toszku

Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy zapewnia sieć wodociągowa obejmująca teren miasta oraz 14 sołectw gminy Toszek. System składa się z 4 ujęć wody i 9 układów sieci wodociągowej. Poza własnymi ujęciami system zasilany jest również z gmin sąsiednich oraz sieci Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Za gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Remondis Aqua Toszek sp. z o.o.

Na terenie Gminy Toszek znajdują się następujące ujęcia wody:

  1. Ujęcie wody Toszek – Grabów, które zaopatruje Miasto Toszek i sołectwa Pisarzowice, Ciochowice, Boguszyce Nowe i Sarnów.
  2. Ujęcie wody Płużniczka zaopatruje sołectwa: Płużniczka, Pawłowice, Ligota Toszecka i Stare Boguszyce.
  3. Ujęcie wody Kotulin zaopatruje sołectwo Kotulin.
  4. Ujęcie wody Paczyna zaopatruje miejscowości Paczyna, Pniów i Bycina.

Pozostałe sołectwa zasilane są z ujęć wody usytuowanych na terenie sąsiednich gmin i tak:

  1. Sołectwo Paczynka zasilana jest z ujęć wody GPW Katowice.
  2. Sołectwo Proboszczowice  z ujęcia wody w Chechle – ZBGKIM Rudziniec.
  3. Sołectwo Wilkowiczki i Kotliszowice z ujęcia wody w Świbia – ZBGKIM Wielowieś.

Ponadto na terenie Gminy Toszek znajdują się zakładowe ujęcia wody usytuowane w:

  1. Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku
  2. Zakład Ogrodniczy w Paczynie

1.jpeg

 

 

Gospodarstwa indywidualne, zakłady użyteczności publicznej oraz handel i przemysł spożywczy na terenie gminy Toszek ogółem w okresie normalnych dostaw wody zużywają około 1200 m3/dobę.

Długość sieci wodociągowej miasta i gminy Toszek wynosi około 150 km.

Na terenie gminy dla celów przeciwpożarowych umiejscowiono 575 hydrantów.

Woda otrzymywana na terenie gminy Toszek pochodzi z ujęć wód podziemnych, dlatego nie jest narażona na skażenia. Mogą wystąpić jednak skażenia przypadkowe wywołane nieszczelnością urządzeń sieciowych.

Przepisy państwowe w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nakładają szereg obowiązków zarówno na przedsiębiorstwa wodociągowe, zaopatrzenia zbiorowego w wodę jak i na władze lokalne (w naszym wypadku - burmistrza) oraz organy inspekcji sanitarnej. W ramach kontroli przeglądu sanitarnego wód przeznaczonych do spożycia przez mieszkańców na terenie naszej gminy wyznaczone są stałe punkty monitoringu  służące do pobierania próbek wody, które są przekazywane  do badania do Powiatowego Inspektorat Sanitarny w Gliwicach (Sanepid) oraz do Ośrodka Badań Kontroli i Środowiska. Wyniki z badań przekazywane są Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gliwicach. Na podstawie otrzymanych wyników z badań realizowanych w ramach kontroli stwierdza się przydatność lub brak przydatności wody do spożycia.

W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody burmistrz podejmuje kroki zapewniające niezwłoczne przekazanie odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ludności w wodę bezpieczną dla zdrowia.

2.jpeg

 

Wszystkie wyniki badań wody zamieszczane są na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem http://www.bip.toszek.pl/1792/383/informacja-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi.html

Uchwała nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków na rok 2016 dostępna jest pod linkiem http://www.bip.toszek.pl/download/attachment/7795/uchwala-xvi922015.pdf

Obecnie systemy wodociągowe wielkich aglomeracji miejskich to obiekty o znaczeniu strategicznym, zabezpieczone i strzeżone. Jest to podyktowane wieloma względami, m.in. zagrożeniem terrorystycznym, ale podstawowa i niezmienna przyczyna jest ciągle tylko jedna – bez wody nie ma życia, a bez sprawnego systemu jej dostarczania nie ma miejskiej cywilizacji.

Dla osób zainteresowanych aspektem historycznym tematu polecamy załączony poniżej artykuł:

PDFArtykuł

 

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002