Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Wyszukiwarka

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Toszek

toszek_wieza_a_morciniec.jpeg

Ponad połowę badanych stanowili mieszkańcy Toszka (55,00%, tj. 110 osób). Nieco mniejszy udział przypadł na osoby zamieszkałe w Kotulinie (10,00%), Pisarzowicach (8%), Pawłowicach (7,00%) oraz Sarnowie i Paczynie (po 6,00%). Pojedynczy respondenci jako miejsce swojego zamieszkania podali Paczynkę, Ciochowice, Wilkowiczki, Pniów, Płużniczkę, Ligotę Toszecką oraz Boguszyce. Wśród badanej populacji nie odnotowano przedstawicieli Proboszczowic i Kotliszowic.

Ankietowani zostali poproszeni o ogólną ocenę stanu społeczno-gospodarczego poszczególnych miejscowości, wskazanie problemów w ramach których należy podjąć działania rewitalizacyjne, o wskazanie miejscowości, w których działania z zakresu rozwoju społecznego są najbardziej potrzebne oraz o wskazanie problemów w obszarze gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym. 

Efektami przeprowadzonego procesu rewitalizacji powinna być zdaniem badanych przede wszystkim poprawa stanu infrastruktury drogowej i technicznej (na tę odpowiedź wskazywało prawie 7 na 10 badanych – 68,2%). Istotne jest również zwiększenie liczby miejsc pracy i jednoczesny spadek bezrobocia (58,6%), a poza nim: pozyskanie nowych inwestorów (31,3%), poprawa bezpieczeństwa na ulicach (30,3%), bardziej wykształcona społeczność (26,8%), odnowa zabytków miasta (24,8%) oraz rozwój mikro i małej przedsiębiorczości (23,2%). Rzadziej wskazywano na takie efekty jak zwiększenie integracji mieszkańców, rozszerzenie bazy sportowej czy włączenie społeczne osób wykluczonych. Wśród innych pojawiały się: naprawa mostu, budowa placu zabaw, wyższe płace czy montaż solarów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury pełnego raportu z przeprowadzonych badań.

PDFWyniki badań

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002