Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-2 °C
Blanki, Edmunda, Eligiusza
piątek, 01 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Toszek

toszek_wieza_a_morciniec.jpeg

Ponad połowę badanych stanowili mieszkańcy Toszka (55,00%, tj. 110 osób). Nieco mniejszy udział przypadł na osoby zamieszkałe w Kotulinie (10,00%), Pisarzowicach (8%), Pawłowicach (7,00%) oraz Sarnowie i Paczynie (po 6,00%). Pojedynczy respondenci jako miejsce swojego zamieszkania podali Paczynkę, Ciochowice, Wilkowiczki, Pniów, Płużniczkę, Ligotę Toszecką oraz Boguszyce. Wśród badanej populacji nie odnotowano przedstawicieli Proboszczowic i Kotliszowic.

Ankietowani zostali poproszeni o ogólną ocenę stanu społeczno-gospodarczego poszczególnych miejscowości, wskazanie problemów w ramach których należy podjąć działania rewitalizacyjne, o wskazanie miejscowości, w których działania z zakresu rozwoju społecznego są najbardziej potrzebne oraz o wskazanie problemów w obszarze gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym. 

Efektami przeprowadzonego procesu rewitalizacji powinna być zdaniem badanych przede wszystkim poprawa stanu infrastruktury drogowej i technicznej (na tę odpowiedź wskazywało prawie 7 na 10 badanych – 68,2%). Istotne jest również zwiększenie liczby miejsc pracy i jednoczesny spadek bezrobocia (58,6%), a poza nim: pozyskanie nowych inwestorów (31,3%), poprawa bezpieczeństwa na ulicach (30,3%), bardziej wykształcona społeczność (26,8%), odnowa zabytków miasta (24,8%) oraz rozwój mikro i małej przedsiębiorczości (23,2%). Rzadziej wskazywano na takie efekty jak zwiększenie integracji mieszkańców, rozszerzenie bazy sportowej czy włączenie społeczne osób wykluczonych. Wśród innych pojawiały się: naprawa mostu, budowa placu zabaw, wyższe płace czy montaż solarów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury pełnego raportu z przeprowadzonych badań.

PDFWyniki badań (1,28MB)


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry