Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Kalendarium wydarzeń
Dziś jest:
25 listopada
Imieniny:
Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
Wyszukiwarka

Piszemy wnioski o środki unijne dla naszej Gminy

ue-zajawka.jpeg

Przynależność Polski do Unii Europejskiej (przypomnijmy: od 1 maja 2004) daje nam możliwość sięgania po tzw. środki unijne. W pełnym zakresie są one dla nas dostępne od roku 2007. Fundusze rozdzielane są w ramach tzw. programów. Jest ich kilka i grupują różne zadania, na które można próbować pozyskiwać dofinansowanie. Szczególnie mocno analizujemy możliwości, jakie stwarza obecnie program zwany „Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego” (RPOWŚL). W ramach tego programu można ubiegać się m.in. o środki na rozbudowę kanalizacji, na budowę ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, na poprawę infrastruktury społecznej i zdrowotnej, na rozwój aktywności lokalnej, na doposażenie strażaków - ochotników, na podnoszenie jakości pracy szkół itd. Rozpoznając potrzeby różnych grup mieszkańców oraz dysponując określonymi kwotami środków, które możemy zaangażować w tych projektach jako wkład własny, przygotowujemy kolejne wnioski.

Wnioski o fundusze unijne składa się najczęściej w trybie konkursowym: Urząd Marszałkowski, który jest dysponentem ważnych programów unijnych, ogłasza terminy naborów poszczególnych rodzajów wniosków, a następnie poddaje je konkursowej ocenie. Dofinansowanie otrzymują wnioski - projekty najlepsze, najwyżej ocenione. Ocena złożonego projektu to dość skomplikowana materia. Najpierw wniosek jest oceniany formalnie - sprawdza się, czy jest po prostu bezbłędnie napisany, czy składana dokumentacja zawiera wszelkie potrzebne elementy. Później dokonuje się właściwa ocena merytoryczna wniosku. Na tym etapie sprawdza się m.in., czy zadanie, które ma być zrealizowane, jest odpowiednio zaplanowane, czy i w jakim stopniu jego realizacja jest dla społeczności niezbędna, czy jest powiązane z innymi zadaniami ważnymi dla społeczności, czy efekty realizacji zadania są współmierne do zaplanowanych kosztów, czy koszty są realne. Ocenia się naprawdę wiele różnorodnych aspektów - mówi Andrzej Pruski, kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy UM. Skutkiem oceny merytorycznej jest przyznanie projektowi określonej puli punktów, która pozwala mu zająć odpowiednie miejsce na liście rankingowej. Dofinansowanie otrzymują projekty z największą liczbą przyznanych punktów.

Praktyka dowodzi, że ocena projektów, mimo że jest w dokumentacji konkursowej szczegółowo opisana, zawsze pozostaje niewiadomą. Praktycznie nigdy nie można być pewnym, czy dany projekt uzyska dofinansowanie. Dobrym sposobem jest więc składanie wniosków we wszystkich możliwych naborach, aby nie przegapić żadnej okazji do ubiegania się o środki unijne na realizację ważnych dla Gminy przedsięwzięć. Tak właśnie staramy się postępować w Urzędzie. Monitorujemy różnorodne programy, nie tylko RPOWŚL. O środki występujemy także m.in. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (przydomowe oczyszczalnie), Ministerstwa Infrastruktury (Internet szerokopasmowy dla szkół) czy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym roku spróbujemy też sięgnąć po środki z programów Ministra Kultury. Wiele z naszych wniosków zakończyło się przyznaniem dofinansowania, niektóre są w trakcie oceny, na kolejnymi pracujemy. Do roku 2020, a być może nieco dłużej, jest bowiem szansa na pozyskiwanie największych środków unijnych.

Warto pamiętać, że środki unijne mogą być przeznaczane na z góry ustalone zadania - nie można pozyskać środków na wszystko, a jedynie na to, co przewidują unijne programy. Nie udało nam się znaleźć programu unijnego, który pozwoliłby współfinansować budowę strażnicy OSP, dlatego tę inwestycję sfinansujemy w całości ze środków własnych Gminy. Podkreślmy, że harmonogramy naboru wniosków na poszczególne zadania są znane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem - na niektóre musimy więc poczekać. Gdyby środki unijne nie były tak szeroko dostępne, wówczas musielibyśmy albo przez szereg lat oszczędzać i gromadzić fundusze gminne na poszczególne inwestycje, albo zaciągać na te cele kredyty. Środki unijne są więc dla nas wielką szansą, której staramy się nie marnować. Cieszą nas też udane starania gminnych podmiotów: szkół, stowarzyszeń, OPS-u, Zamku, sołectw, które skutecznie ubiegają się o środki z Powiatu Gliwickiego. Naprawdę nie stać nas na marnowanie szansy, jaką mamy w latach 2014 - 2020, kiedy to obowiązuje budżet unijny bardzo korzystny dla Polski - mówi Piotr Kunce, zastępca burmistrza. O szczegółach pozyskiwania środków unijnych w Toszku można u nas rozmawiać z pracownikami Referatu Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy, tel. 32 237-80-35, e-mail: . Wiele przydatnych informacji znajduje się także na stronie www.rpo.slaskie.pl.

 

XLSXHarmonogram

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002