Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Wyszukiwarka

Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie

logo.png

Tytuł projektu: „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”.

Cel projektu: Projekt polega na doposażeniu gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, by stworzyć warunki umożliwiające włączenie jej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakres działań niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji obejmuje zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego na drogach (wypadki, karambole) oraz przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (pożary lasów, powodzie itp.). Zakupione wyposażenie pozwoli na wzrost możliwości bojowych jednostki oraz umożliwi szybkie i sprawne podejmowanie działań mających na celu ratowanie życia ludzkiego. Realizacja niniejszego działania przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w Gminie Toszek.

Wartość wnioskowanego projektu: 255.004,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 216.753,40 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 85% Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR)

Priorytet V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Etap realizacji: projekt znajduje się na liście rezerwowej

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002