Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
25 °C
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
sobota, 20 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Eko Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek

logo.png

Tytuł projektu: „Eko Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”.

Cel projektu: Projekt polega na budowie ogniw fotowoltaicznych dla 9 budynków użyteczności publicznej w Gminie Toszek (świetlice wiejskie, strażnice OSP, szkoły). Zakres prac związany z niniejszym projektem obejmuje przede wszystkim prace budowlane związane ze stworzeniem 8 mikro instalacji fotowoltaicznych. Zakres prac budowlanych obejmuje: wykonanie niezbędnych konstrukcji do instalacji paneli PV wraz z przejściami przez przegrody dla kabli elektrycznych i ich zabezpieczenie, położenie okablowania, podłączenie falowników/inwerterów oraz instalację oprogramowania sterującego. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do racjonalizacji zużycia energii, obniżenia energochłonności, zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia emisji pyłowo-gazowej do atmosfery na terenie Gminy Toszek.

Wartość wnioskowanego projektu: 440.503,35 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 373.585,04 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 85% Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR)

Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Etap realizacji: projekt zrealizowany

plakat.ekotoszek.jpeg


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry