Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
19 °C
Sławy, Sławosza, Żelisławy
wtorek, 23 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Toszek

logo 2.png

Tytuł projektu: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Toszek”

Cel projektu: Projekt polega na opracowaniu dokumentu stanowiącego podstawę do podejmowania działań mających na celu rewitalizację obszarów zdegradowanych. Głównym celem jego stworzenia jest sprecyzowanie konkretnych działań i przedsięwzięć, które zostaną wdrożone w życie. Podstawowym założeniem wszystkich zadań będzie kooperacja umożliwiająca całościowe podejście do zmian na skalę całej Gminy. Aktywizacja lokalnej społeczności, podnoszenie kompetencji, likwidacja obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie przedsiębiorczości, pozyskanie dodatkowych inwestorów, wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, inwestycje związane z nowoczesnymi centrami przesiadkowymi, modernizacja infrastruktury komunalnej, rewitalizacja obiektów zabytkowych, dostosowanie istniejących obiektów do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii to tylko niektóre z planowanych do podjęcia działań.

Wartość wnioskowanego projektu: 24.616,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 22.154,40 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 85% Fundusz Spójności (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,

Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich,

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci oraz 15% budżet Państwa).

Projekt: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Etap realizacji: projekt zrealizowany


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry