Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
21 °C
Kingi, Krystyna, Michaliny
środa, 24 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Konwent wójtów i burmistrzów: o zmianach w edukacji i w prawie wodnym.

Duże zainteresowanie samorządowców wzbudziły tematy związane z zapowiadaną reformą systemu edukacji. Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer poinformowała zebranych o działaniach podejmowanych przez kuratorium na rzecz wspierania wdrażanych zmian: odbywają się konsultacje w delegaturach kuratorium, możliwe są też konsultacje w trybie indywidualnym. Przedstawiciele gmin i powiatów dzielili się szczegółowymi problemami oświatowymi, które pozostają do rozwiązania. Głównie problemy związane z projektowaną reformą mają charakter finansowy, organizacyjny i kadrowy. Z wypowiedzi wójtów i burmistrzów biorących udział w dyskusji wynikało, że reforma pociągnie za sobą nie tylko zmiany organizacyjne i prawne (likwidację, zakładanie, przekształcenia szkół), ale przede wszystkim koszty. Ktoś właśnie skończył budowę szkoły podstawowej dostosowanej do potrzeb danej gminy, teraz okazuje się, że szkoła tuż po oddaniu do użytku jest za mała i nie spełnia wymagań wynikających z reformy. Czy da się ją dostosować? Być może, ale jakim kosztem? Inny włodarz przewiduje konieczność budowy nowego przedszkola, jeszcze inny chce zamienić sieć ośmiu szkół podstawowych w filie jednej - nowej podstawówki, która powstanie w miejscu likwidowanego gimnazjum. Jeszcze ktoś inny przewiduje konieczność rozdzielenia nauczania uczniów klas I - IV i klas V - VIII nowych szkół podstawowych między różne budynki szkolne i różne miejscowości, bo w żadnej z istniejących szkół uczniowie nie mają szans się zmieścić. Po co zatem reforma, skoro podobny podział (szkoły podstawowe - gimnazja) już dziś funkcjonuje? Problemów zgłoszono znacznie więcej. Pani kurator zasugerowała tryb indywidualnych konsultacji każdemu włodarzowi, który zgłosi taką potrzebę. Odesłała także do przepisów projektu ustawy wprowadzającej reformę, które to przepisy zawierają szereg możliwości, z których można wybrać najbardziej korzystną.

Warto podkreślić, że w świetle aktualnego projektu przepisów (ustawa nie została jeszcze uchwalona), do 17 lutego 2017 roku gminy zobowiązane są do złożenia w kuratorium projektu uchwały regulującej na nowo ustrój szkolny na terenie każdej gminy. Projekt musi uzyskać pozytywną opinię kuratorium. Właściwa uchwała oświatowa powinna zostać podjęta w każdej gminie przed końcem marca 2017.

Drugim ważnym tematem konwentu były głośne ostatnio kwestie zmian w przepisach dotyczących gospodarowania wodą. Łukasz Czopik, szef największego w regionie przedstawiciela tej branży - Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, przedstawił niektóre najważniejsze nowości w projektowanych regulacjach. Uspokajająca informacja dotyczyła odroczenia wejścia w życia drastycznych podwyżek cen wody: wg przedstawionych przez jednego z wójtów szacunków, może to być podwyżka od 10% do 60% w odniesieniu do stawek dziś obowiązujących. Projekt nowej ustawy został przyjęty przez rząd, natomiast wejście w życie wspomnianych podwyżek zostało odroczone o rok. Inne nowości w nowych regulacjach dotyczą takich spraw, jak:

  • zmiana stawek opłat środowiskowych, która skutkuje podniesieniem stawek opłat za wodę;
  • utworzenie nowego, państwowego przedsiębiorstwa Wody Polskie, które będzie centralnie i całościowo zarządzać gospodarką wodną na terenie kraju;
  • wprowadzenie obowiązkowych opłat (odłożone w czasie) za ponadwymiarową powierzchnię, która utrudnia wsiąkanie wody (np. od powierzchni dużych dachów);
  • wprowadzenie nowego urzędu regulacji cen wody, który będzie kontrolował ceny w obszarze gospodarki wodnej w całym kraju.

Śląscy samorządowcy przyjęli jednomyślne stanowisko, zgodnie z którym opowiadają się przeciwko pomysłom tak daleko idących zmian w prawie wodnym. Podkreślono, że odsunięcie podwyżki o rok nie rozwiązuje powstających problemów, a jedynie niektóre z nich odracza w czasie.

Bez tytułu.jpeg 1477321691.jpeg 1477321686.jpeg 1477321681.jpeg 1477321672.jpeg

Foto: Tomasz Żak www.slaskie.pl oraz www.silesia.org.


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry