Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
21 °C
Danuty, Jana, Janiny
poniedziałek, 24 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

KONSULTACJE SPOŁECZNE „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TOSZEK W ROKU 2017 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”

KONSULTACJE SPOŁECZNE

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TOSZEK W ROKU 2017 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”

Burmistrz Toszka informuje,

że od dnia 27 października 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r. włącznie trwają konsultacje nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2017 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/445/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesyłać w w/w terminie:

- w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-180 Toszek

przy czym w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku, a nie data stempla pocztowego,

- elektronicznie na adres: umtoszek@toszek.pl – opinia taka wymaga potwierdzenia   
  tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa (np. podpis
  kwalifikowany).

 Opinia powinna zawierać wszystkie elementy określone we wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszej informacji.

PDFInformacje o konsultacjach (169,05KB)

PDFProgram współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (192,17KB)

PDFFormularz zgłaszania opinii (127,52KB)

DOCXFormularz zgłaszania opinii (15,09KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-10-2016 10:06 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 27-10-2016 10:08

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry