Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
15 °C
Bogumiła, Diany, Małgorzaty
sobota, 10 czerwca 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

„Za życiem” - nowy rządowy program wsparcia wszedł w życie

5218c2bd-3ac1-44c6-80c8-9c457cd20fe4.png

 

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz  rodziny. Ustawa ta przewiduje m.in. przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie to przyznawane jest jednorazowo w wysokości 4000 zł.

Termin składania dokumentów:

Wnioski o wypłatę jednorazowego  świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Formularz wniosku można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku przy ul. Rynek 11.

Wymagane dokumenty:

1. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające  pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później  niż do 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

2. zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych:

- posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

- stwierdzające u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Dodatkowe informacje:

Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest lekarz będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającążyciu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U z 2016 r. poz. 2234)
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod opieką ( Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234).

Bogusława Konopka, Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry