Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-2 °C
Blanki, Edmunda, Eligiusza
piątek, 01 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Zimowe utrzymanie dróg - ważna usługa komunalna

System idealny nie jest. Chcemy szybciej i skuteczniej reagować na potrzeby mieszkańców: czy to w Toszku czy w sołectwach odśnieżanie dróg zdecydowanie mogłoby być „bardziej efektywne”. Chcemy doskonalić ten system, często naradzamy się w tej kwestii, szukamy lepszych rozwiązań. Jeśli da się coś poprawić – na pewno coś poprawimy – mówi Piotr Kunce, zastępca burmistrza.

Z jakich komponentów składa się i jak działa system odśnieżania dróg w Toszku? Składają się na niego cztery elementy:

  • standardy zimowego utrzymania dróg gminnych,
  • określona kwota środków finansowych przeznaczonych na „Akcję Zima” w danym roku,
  • wykonawcy wyłonieni do realizacji usługi w danym sezonie,
  • koordynator decydujący o uruchomieniu akcji, odpowiedzialny za wydatkowane na ten cel pieniądze.

Standardy - pieniądze – wykonawca – koordynator: system wydaje się przejrzysty, proces decyzyjny – maksymalnie uproszczony, czas reakcji – stosunkowo krótki. Jak to wygląda w praktyce? Pługi i piaskarki mogą wyjechać w teren wyłącznie w uzgodnieniu z koordynatorem. Nie jest możliwa sytuacja, w której wykonawca, stwierdziwszy że pada śnieg, samodzielnie zadecydowałby o podjęciu odśnieżania, a nazajutrz wystawiłby za tę usługę fakturę. W praktyce wygląda to tak, że koordynator i przedstawiciel wykonawcy kontaktują się telefonicznie i ustalają, że np. w świetle aktualnych prognoz, jeśli sytuacja się nie zmieni, akcja odśnieżania rozpocznie się np. o godzinie 4:00 - uruchomione zostaną pługi lub piaskarki.

Od wykonawcy oczekujemy dysponowania określonym w przetargu sprzętem, ale wymagamy także tzw. „czasu reakcji” – czyli gotowości do wyruszenia w teren w określonym czasie po odebraniu telefonu od koordynatora. Aby uporządkować odśnieżanie i ułatwić rozliczanie wykonanych usług, teren gminy został podzielony na pięć części: (1) Toszek, (2) Kotulin, Proboszczowice, (3) Ligota Toszecka, Pawłowice, Boguszyce, Płużniczka, Sarnów, (4) Ciochowice, Pisarzowice, Wilkowiczki, Kotliszowice, (5) Pniów, Paczyna, Paczynka. W przetargu oczekujemy na dowolną liczbę ofert: można wycenić usługę odśnieżania jednego z pięciu rejonów gminy, kilku rejonów lub można zawalczyć o wszystkie. W bieżącym sezonie wyznaczone rejony obsługiwane są przez dwóch wykonawców, jeden z nich obsługuje rejon Kotulina i Proboszczowic, a pozostałe cztery rejony – inny wykonawca. Rezultat odśnieżania został opisany w formule ogólnopolskich standardów. W naszej Gminie większość odśnieżanych dróg powinno spełniać standard IV lub V – wyjaśnia Bernard Cebula, Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego, koordynator „Akcji Zima”.

W dużym uproszczeniu - podstawowym celem „Akcji Zima” jest więc zapewnienie przejezdności oraz dostępności komunikacyjnej dla każdego mieszkańca, zgodnie z powyższymi standardami.

Informacje na temat rezultatów odśnieżania, które napływają do urzędu, pozwalają wyciągnąć dwa zasadnicze wnioski: odśnieżanie niektórych dróg powinno być realizowane częściej i akcja odśnieżania powinna być uruchamiana szybciej. Są też oczywiście głosy pozytywne - zdarza się, że mieszkańcy po prostu dziękują za sprawne zajęcie się jakimś odcinkiem drogi, ale oczywiście wolimy koncentrować się na rozwiązywaniu problemów. Czas, jaki mija od ustąpienia opadów do rozpoczęcie odśnieżania, faktycznie powinien być jak najkrótszy. Warto jednak podkreślić, że odśnieżanie u nas, w naszej szerokości geograficznej, raczej nie będzie zaliczane do zadań ratunkowych, podejmowanych w trybie alarmowym. Ten zakres odpowiedzialności Gminy realizowany jest, jako usługa zlecana każdorazowo wyłonionym wykonawcom. Ponadto, przy obecnym poziomie finansowania „Akcji Zima”, możliwości podwyższenia standardu odśnieżania są ograniczone. Aby np. skrócić czas reakcji wykonawcy, jak również, aby zwiększyć liczbę przejazdów technicznych, potrzebne byłoby zwiększenie finansowania całości akcji. Skrócenie czasu reakcji wymagałoby finansowania tzw. gotowości wykonawcy do podjęcia akcji. Mogłoby to oznaczać nawet podwojenie kosztów całego przedsięwzięcia. Zwiększenie finansowania akcji zima jest oczywiście możliwe. Wychodzimy jednak z założenia, że standard odśnieżania, który w tej chwili zapewniamy - zapewniamy na poziomie akceptowalnym. Staramy się uwzględniać podstawowe oczekiwania mieszkańców, biorąc pod uwagę natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach dróg oraz uwzględniając warunki finansowe tego zadania. W bieżącym sezonie, wg stanu na dzień 31 stycznia, w ramach finansowania „Akcji Zima” wydaliśmy ok. 65.000 zł. Spore środki w zimowe utrzymanie dróg na terenie naszej Gminy angażują także inni zarządcy: Zarząd Dróg Powiatowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Odrębnym problemem jest odśnieżanie chodników. Ten obowiązek spoczywa na właścicielach lub zarządcach nieruchomości (zabudowanych lub niezabudowanych) przylegających do chodnika. O ile więc kierowane do urzędu uwagi w sprawie odśnieżania dróg gminnych są zawsze adresowane właściwie, o tyle uwagi na temat stanu chodników wymagają w każdym przypadku dokładnego rozeznania. Urząd nie uchyla się od pomocy w ustaleniu właścicieli lub zarządców nieruchomości odpowiedzialnych za zimowy stan chodników. Gmina jest również tym problemem zainteresowana także z tego powodu, że po pierwsze jest członkiem (nie zawsze większościowym) ok. 30 wspólnot mieszkaniowych, na rzecz których działają wybrani przez współwłaścicieli zarządcy, a po drugie – jest także samoistnym właścicielem szeregu nieruchomości, którymi w imieniu właściciela zarządza Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę głosy mieszkańców, wypowiadane także podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Grzegorz Kupczyk polecił skierować do zarządcy gminnych nieruchomości pismo, w którym przypomina się o obowiązkach w zakresie zimowego utrzymania chodników. W przeznaczonych do tego miejscach Gminy pojawią się też stosowne komunikaty w formie ogłoszeń.

Powyższy materiał ma charakter informacyjny - stanowi szerszy komunikat o okolicznościach realizowania „Akcji Zima” w naszej Gminie. Będziemy starali się tę usługę doskonalić – jesteśmy w tym zakresie otwarci na wszelkie konstruktywne pomysły i uwagi. Zapraszamy do kontaktów bezpośrednich lub korespondencyjnych. Kontakt z koordynatorem odśnieżania jest możliwy pod numerem 32 237 80 38 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry