Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Wyszukiwarka

Trwa opiniowanie wojewódzkiego projektu tzw. „uchwały antysmogowej”

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce, z tego aż 10 - w województwie śląskim. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie naszego województwa jest działanie indywidualnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe (piece węglowe). Przyjmuje się, że w naszym regionie aż 70% eksploatowanych kotłów stanowią kotły starego typu, tzw. kopciuchy. Emitują one rocznie do atmosfery w województwie śląskim ok. 10,8 tyś ton pyłów. Zastosowanie kotłów nowej generacji spowodowałoby zmniejszenie emisji pyłów do ok. 1,1 tyś ton/rok w skali całego województwa.

SMOGG.jpeg

Na wykresie poniżej przedstawiono wielkości emisji pyłów w zależności od rodzaju kotła. Różnica pomiędzy kotłem starego typu („kopciuch”), a kotłem już klasy 3 jest ogromna, co niepodważalnie tłumaczy zły stan powietrza i wynikającą z tego konieczność wprowadzenia ograniczeń w zakresie użytkowanych urządzeń grzewczych.

wykres.png

 

Ważne jest zwrócenie uwagi na skutki zdrowotne narażenia organizmu na zanieczyszczenia powietrza. Badania prowadzone przez ośrodki medyczne, także na Śląsku, potwierdzają, że realne, faktyczne skutki narażenia na zanieczyszczenia powietrza obejmują:

  • przedwczesne zgony, szczególnie związane z chorobami układu oddechowego i sercowo – naczyniowego,
  • zwiększoną liczbę wizyt lekarskich, hospitalizacji i pogotowia ratunkowego z powodu chorób układu oddechowego i krwionośnego,
  • wzrost konsumpcji leków,
  • wzrost dni absencji szkolnej i w pracy,
  • nasilenie objawów chorób głównie układu krążenia i oddechowego,
  • niekorzystny wpływ na pracę płuc, zwłaszcza u osób należących do grup wrażliwych na zanieczyszczenie powietrza.

Grupami najbardziej narażonymi na zanieczyszczenia powietrza są dzieci, osoby starsze, osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca i układu oddechowego, kobiety w ciąży. Dzieci i niemowlęta są szczególnie narażone na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym, ponieważ ich układ odpornościowy, oddechowy i ośrodkowy układ nerwowy nie są jeszcze w pełni rozwinięte. W stosunku do dorosłych, dzieci często spędzają więcej czasu na zewnątrz pomieszczeń, a ze względu na mniejszą pojemność płuc również częściej oddychają, przez co wdychają – znacznie większą niż dorośli – ilość powietrza w stosunku do masy ich ciała.

Przypominamy, że podmioty upoważnione do kontroli zachowywania przepisów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, to:

  • Straże gminne, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (u nas nie występuje);
  • Policja, w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
  • Inspektorzy nadzoru budowlanego, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
  • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Kodeks wykroczeń (art. 24) przewiduje w tym zakresie grzywny w wysokości od 20 zł do 5.000 zł. Warto jednak mieć na uwadze przede wszystkim względy zdrowotne: swoje i swoich najbliższych. Poniżej zamieszczamy opinię, którą w imieniu naszego samorządu wysłaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego. Dla zainteresowanych - sam projekt uchwały jest dostępny tutaj. Polecamy zapoznanie się z jego treścią.

O możliwościach ubiegania się o dofinansowanie wymiany kotłów lub innych ekologicznych instrumentach finansowych będziemy informować.

PDFPismo Burmistrza Toszka w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002