Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-8 °C
Kryspiny, Norberta, Sabiny
wtorek, 05 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Wdrażamy rządową reformę oświaty (Toszek)

Podczas serii spotkań konsultacyjnych, które zorganizowaliśmy w lutym, zaprezentowano i przedyskutowano szereg pomysłów i argumentów związanych z wdrażaniem rządowej reformy oświaty w naszej Gminie. Po dyskusjach Radni zachowali wyjściową propozycję, aby powrócić do znanego u nas przed laty modelu dwóch szkół podstawowych: przy ul. Dworcowej i przy ul. Wilkowickiej. Model ten wejdzie w życie z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ale jego pełne wdrożenie rozłożone zostanie na kilka lat. Niektóre kwestie szczegółowe mogą jeszcze zostać dookreślone przez Radnych. Co wiadomo na dziś ?

16998657_1869399033339549_4262398226888481555_n.jpeg

Wiadomo, że funkcjonowanie Szkoły Podstawowej przy ul. Wilkowickiej nie zmieni się w sposób znaczący. Zgodnie z założeniami reformy, tegoroczni szóstoklasiści po raz pierwszy nie ukończą w czerwcu szkoły, ale będą kontynuować naukę w klasach VII, a w kolejnym roku – w kl. VIII. Przygotowane zostały elementy nowej podstawy programowej, która ramowo określa, czego uczniowie mają uczyć się w klasach I, IV i VII. Wg zapisów tego dokumentu powstają dla wskazanych klas nowe podręczniki, a nauczyciele przygotują do nich szczegółowe programy nauczania. W kolejnych latach reforma obejmie kolejne klasy. W rezultacie rządowej reformy toszecka podstawówka im. G. Morcinka (podobnie jak szkoły podstawowe w sołectwach) powiększy się o klasy VII, a w roku kolejnym - o VIII. Dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej w Toszku, który dziś obejmuje cały Toszek, od września zostanie ograniczony do wskazanych ulic (będzie niemal tożsamy z obwodem szkoły z lat 90) tak, aby możliwe było wydzielenie obwodu drugiej podstawówki (przy ul. Dworcowej), której powstanie przesądza u nas rządowa reforma.

z21239580V,DLOLU.jpeg

Zasadnicze przeobrażenia czekają obecne gimnazjum. Na skutek decyzji rządu od września nie tylko nie będzie już prowadzony nabór do gimnazjum, ale nawet pozostałe w nim dwie gimnazjalne klasy (II i III) utracą rangę „gimnazjum” - zostaną przekształcone w „Szkołę Podstawową nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi” (absolwenci gimnazjum otrzymają jednak świadectwa ukończenia gimnazjów). Nowa – stara szkoła zachowa jednak imię Ireny Sendler. Dla podstawówki przy ul. Dworcowej utworzono osobny obwód, z którego, zgodnie z ustawą, w roku szkolnym 2017/2018 będą rekrutować się jedynie pierwszoklasiści. Otwarta na dzień dzisiejszy pozostaje kwestia innych klas szkoły podstawowej (np. klas VII), które teoretycznie mogłoby również uczyć się budynku gimnazjum. Warunki lokalowe w szkole przy ul. Dworcowej będą – po odejściu czterech oddziałów gimnazjalistów (wobec braku naboru do klas I) - korzystne. Warto jednak podkreślić, że po odejściu czterech oddziałów gimnazjalistów, w ich miejsce utworzone zostaną dwa odziały klasy I szkoły podstawowej oraz świetlica dla dzieci młodszych (te sale nie będą przechodnie – będą wyposażone i przeznaczone wyłącznie dla pierwszoklasistów). Przenoszenie kl. VII może też mieć niebagatelny wpływ na stabilność zatrudnienia nauczycieli gimnazjum (piszemy o tym niżej).

16830927_1867479483531504_7088864912821229617_n.jpeg

Ze względu na ustawowy obowiązek zapewnienia od września miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-letnich, w budynku gimnazjum zostanie także wydzielona i zaadaptowana osobna część szkoły dla potrzeb zorganizowania opieki przedszkolnej. Będzie to części II piętra, obejmująca dawną pracownię fizyko – chemiczną, magazyn pomocy, mieszkanie woźnej (emerytura) oraz część korytarza. Przewidujemy, że po przeprowadzonych adaptacjach, w tej części powstanie miejsce dla nie mniej niż trzech grup przedszkolnych. Podkreślamy, że będzie to rejon szkoły całkowicie wydzielony, bez możliwości kontaktowania się grup przedszkolnych z uczniowskimi. Przedszkolaki będą oczywiście korzystać ze stołówki szkolnej, ale będą to czynić niezależnie od uczniów.

16681572_1866421350303984_3592339909897674859_n.jpeg

Wyposażenie obecnego gimnazjum przy ul. Dworcowej zostanie przystosowane do potrzeb edukacji uczniów klas I szkoły podstawowej, a w kolejnych latach – klas kolejnych. Meble, pomoce dydaktyczne oraz pozostałe niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych oraz toalety zostaną dostosowane do potrzeb pierwszoklasistów. Zarówno samorząd, dyrektor szkoły, jak również nauczyciele, kurator oświaty, SANEPID – wszyscy współodpowiedzialni za warunki kształcenia dołożą starań, aby warunki, w jakich uczyć się będą pierwszoklasiści, odpowiadały ich faktycznym potrzebom. W roku szkolnym 2017/2018 przy szkole nie będzie jeszcze placu zabaw, natomiast najmłodsi uczniowie będą mogli korzystać z infrastruktury rekreacyjnej w położonym nieopodal przedszkolu.

Ważnym ogniwem systemu edukacji są nauczyciele. Ich warunki pracy i bezpieczeństwo zatrudnienia w istotnym stopniu przekładają się na wyniki uzyskiwane przez uczniów. Reforma wprowadza zmiany: niektórzy nauczyciele będą łączyć etaty poprzez prowadzenie zajęć w kilku szkołach. Interpretacje ministerstwa oraz uzgodnienia wewnętrzne na szczeblu naszej Gminy jednoznacznie zmierzają do ochrony miejsc pracy nauczycieli gimnazjum. Dla ich skutecznego zabezpieczenia w dłuższej perspektywie kluczowe będą najbliższe 3 lata. W dotychczasowych szkołach podstawowych pojawią się klasy VII, a następnie VIII. W tych klasach najczęściej wymagane będzie zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje nauczycieli gimnazjalnych. Jeśli więc nauczyciele gimnazjum, kosztem swojego komfortu pracy, podejmą się nauczania także w innych szkołach na terenie Gminy, szanse na zachowanie przez nich zatrudnienia w dłuższej perspektywie są ogromne. Zanim gimnazjum wygaśnie zupełnie (2020), a podstawówka przy ul. Dworcowej rozwinie się w pełnym zakresie (2024), część nauczycieli gimnazjum będzie zobowiązana dopełniać swoje etaty w kilku szkołach. Pracując w tej formule, uda im się nie tylko zachować zatrudnienie w niełatwych latach reformy, ale także później.

Teoretycznie możliwe jest też rozwiązanie, które w krótkiej perspektywie łagodzi problem zatrudnienia. Polegałoby ono na administracyjnym przeniesieniu klas VII (i VIII) ze szkoły podstawowej do budynku obecnego gimnazjum. Nauczyciele gimnazjum nie musieliby wówczas podejmować uzupełniającego zatrudnienia w innych szkołach. Warto jednak zauważyć i podkreślić, że bez podjęcia przez nauczycieli gimnazjum w okresie przejściowym dodatkowych zajęć w innych szkołach podstawowych na terenie Gminy, potrzeby tych szkół zaspokoją inni nauczyciele zatrudnieni przez dyrektorów. Kiedy więc po kilku latach unormuje się struktura wszystkich szkół w naszej Gminie (a w Toszku klasy VII i VIII zostaną trwale przypisane do swoich obwodów), godziny potrzebne wtedy nauczycielom gimnazjum do dopełnienia etatów będą już rozdysponowane. Efekt: wymiar godzin części nauczycieli gimnazjum może wówczas zostać znacząco ograniczony. Nie da się też wykluczyć, że dla części kadry godzin po prostu zabraknie. Ewentualne administracyjne przeniesienie klas VII i VIII do budynku gimnazjum tylko w krótkiej perspektywie złagodzi problemy zmniejszającej się (z powodu wygaszania gimnazjum) liczby godzin. W dłuższej perspektywie spowoduje jednak poważne zawirowania kadrowe. Będą one szczególnie odczuwalne przez nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania tylko jednego przedmiotu. Warto uwzględnić tę perspektywę. Ten problem będziemy rozwiązywać próbując znaleźć najmniej problematyczne powiązania między komfortem funkcjonowania uczniów w Szkole Podstawowej przy ul. Wilkowickiej (wykluczamy tzw. dwuzmianowość), a stabilnością zatrudnienia nauczycieli obecnego gimnazjum.

Co warto podkreślić, i co szczególnie ważne z punktu widzenia rodziców, na każdym etapie wdrażania zmian priorytetem dla samorządu jest i pozostanie  bezpieczeństwo uczniów. Nie ma możliwości, aby dzieci uczyły się w warunkach, które mogłyby w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć na ich bezpieczeństwo. Także sam fakt ponownego złączenia w jednej szkole uczniów w szerokim przekroju wiekowym (klasy I - VIII), o czym zdecydowali rządzący, nie powinien negatywnie wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa uczniów. Natomiast, jak wspomniano wyżej, infrastruktura sportowo - rekreacyjna przy Szkole  Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, jak również inne elementy dodatkowego wyposażenia, powstaną w nieodległej przyszłości (2018/2019).

W załączeniu publikujemy tabelę obwodów poszczególnych szkół. Informacje o warunkach i terminach rekrutacji pierwszoklasistów do szkół podstawowych w Toszku, przedszkola i oddziałów przedszkolnych zostaną opublikowane , zgodnie z przepisami, do 15 kwietnia 2017 r.

PDFProjekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek, od dnia 1 września 2017 r. (198,66KB)


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry