Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dla rolników - płatności obszarowe 2017 oraz wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W GLIWICACH

 ul. Zygmunta Starego 17/220, 44-100 Gliwice, tel./fax (32) 231 08 24, e-mail pzdr.gliwice@odr.net.pl

Z a p r o s z e n i e

 

         Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gliwicach oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach zaprasza na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się dnia 29.03.2017 r. godz. 10:00 /środa/ w sali BP ARiMR w Pyskowicach ul. Kopernika 2.

Tematyka szkolenia obejmować będzie płatności obszarowe w 2017 roku oraz harmonogram pomocy w ramach PROW 2014-2020.

Organizatorami spotkania jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gliwicach oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach.Tematyka szkolenia obejmować będzie płatności obszarowe w 2017 roku oraz harmonogram pomocy w ramach PROW 2014-2020.