Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
19 °C
Danieli, Irwina, Małgorzaty
sobota, 13 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Toszka przekazuje informacje o:

Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Toszka przekazuje informacje o:

- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Toszek,
- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Toszek niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
- osiągniętych przez Gminę Toszek oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym,wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;

- adresach punktów zbierania odpadów z folii, sznurka oraz oon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

PDFosiągniete poziomy recyklingu.pdf (67,37KB)

PDFPSZOK.pdf (104,35KB)

PDFpunkty zbierania folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych.pdf (66,15KB)

PDFRejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Toszka (405,81KB)

PDFMiejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowia.pdf (44,18KB)

PDFZestawienie podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie na terenie Gminy Toszek działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (631,36KB)
 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry