Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
12 °C
Ireny, Irminy, Stanisława
sobota, 18 września 2021
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Toszka przekazuje informacje o:

Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Toszka przekazuje informacje o:

- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Toszek,
- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Toszek niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
- osiągniętych przez Gminę Toszek oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym,wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;

- adresach punktów zbierania odpadów z folii, sznurka oraz oon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

PDFpunkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.pdf

PDFosiągniete poziomy recyklingu.pdf

PDFPSZOK.pdf

PDFpunkty zbierania folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych.pdf

PDFRejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Toszka.pdf

PDFMiejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowia.pdf

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry