Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
27 °C
Alicji, Alojzego, Rudolfa
piątek, 21 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Projekty unijne w naszej Gminie

DSC_0248.jpeg

Przyszło nam działać w czasach, w których przy realizacji wielu zadań możliwe są różnego rodzaju montaże finansowe. Przykład: Gmina, mając np. 15 tyś złotych własnych środków, może je wydać na poprawę kilkunastu metrów chodnika, ale jeśli tę sumę potraktuje, jako wkład własny (15%), może wówczas pokusić się o realizację inwestycji wielokrotnie droższej, np. o modernizację kilkudziesięciu metrów drogi wraz z chodnikami np. na kwotę łączną 100.000 zł. Tak w uproszczeniu działają dostępne dziś mechanizmy dofinasowania różnych zdań. Grzech z nich nie korzystać! - mówi Piotr Kunce, zastępca burmistrza.

Aby uzyskać dofinansowanie zadania opisanego w złożonym wniosku, konieczne jest jednak spełnienie szeregu warunków. Każde dofinansowanie dostępne jest w ramach procedury konkursowej - aby otrzymać dofinansowanie, składany wniosek musi więc być lepszy, wyżej punktowany od innych. O miejscu danego wniosku na liście rankingowej decyduje z kolei szereg kryteriów, które różni wnioskodawcy są w stanie spełnić w różnym zakresie. W ocenie wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg gminnych z początku roku 2016, decydujące premie punktowe można było uzyskać, gdy składające wniosek gminy leżały na terenie powiatów o wyższym niż średnia krajowa bezrobociu czy o niższym niż 50% średniej krajowej dochodzie na 1 mieszkańca. Ponieważ w naszym powiecie wskaźniki te są lepsze - nasze wnioski miałyby szanse tylko wówczas, gdyby w konkursach nie startowały gminy kwalifikujące się do premii punktowych - mówi Andrzej Pruski, kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy.

Wnioski 2016-2017 do tekstu.jpeg

Każde zadanie wymaga także wniesienia wkładu własnego. W przykładzie wyżej wspomniano o wkładzie 15%. W rzeczywistości w różnych programach obowiązują różne proporcje dofinansowania i wkładu własnego, czasem bardzo korzystne, jak np. 5/95 lub 10/90, a innym razem 34/66 lub wręcz 50/50. Każdy poziom dofinansowania jest wart tego, aby starać się o jego pozyskanie. W praktyce jednak trzeba uwzględniać fakt, że suma wszystkich wkładów zaplanowanych do wniesienia w składanych wnioskach o dofinansowanie, musi być możliwa do poniesienia w przypadku, gdy projekty zostaną wybrane do dofinansowania. Poziom wkładu własnego oraz koszty zapewnienia tzw. trwałości projektu - często ograniczają możliwości ubiegania się o dofinansowanie niektórych zadań. Wspomniana trwałość projektu to ustalony z góry okres czasu, w którym rezultat dofinansowanego projektu musi funkcjonować po zakończeniu okresu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Uwzględniając te wszystkie i inne okoliczności staramy się aplikować w wielu konkursach, w których możliwe do pozyskania środki mogłyby przyczynić się do realizacji potrzebnych nam zadań inwestycyjnych, remontowych czy społecznych. Publikujemy zbiorczą tabelę z informacjami o wnioskach, nad którymi pracowaliśmy w ostatnim czasie. Większość z nich została opracowana przez urzędowy zespół (Andrzej Pruski, Joanna Rosikoń, Danuta Długosz - Kopa), w przygotowaniu części specjalistycznych opracowań pomagają nam zewnętrzni eksperci. W tym obszarze pracy urzędu dużą aktywność prezentuje Burmistrz Grzegorz Kupczyk, który niezależnie od innych swoich zadań ściśle monitoruje postępy w pracy nad wnioskami.


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry