Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
25 °C
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
sobota, 20 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Nowe zasady wycinki drzew od dnia 17.06.2017r.

Od dnia 17 czerwca 2017r. zmieniają się przepisy dotyczące wycinki drzew.

Zamiar wycięcia drzewa trzeba będzie zgłosić w Gminie – jeśli ktoś tego nie zrobi będzie musiał zapłacić karę. Pamiętać należy również o tym, iż w przypadku gdy w okresie pięciu lat od dokonania przez przedstawiciela gminy oględzin, właściciel gruntu z którego wycięto drzewa przeznaczy swoją działkę pod działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa.

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami osoba fizyczna ma obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia tych drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm przekracza: 80cm (topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty), 65cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny) oraz 50cm (pozostałe drzewa). Obowiązek ten nie dotyczy krzewów.

Gmina przyjmując zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew zobowiązana została do przeprowadzenia oględzin drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Z przeprowadzonych oględzin sporządzony zostanie protokół, którego zapisy tracą moc obowiązywania po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Jeżeli w terminie tych 6 miesięcy drzewo nie zostanie usunięte konieczne stanie się przeprowadzenie nowego postępowanie – tj. ponowne złożenie w gminie zgłoszenia i oględziny.

Jeśli burmistrz uzna za zasadne, będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Taka decyzja stanowić będzie podstawę dla właściciela do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

W przypadku gdy w terminie 5 lat od przeprowadzenia oględzin właściciel gruntu na którym rosło drzewo wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę (budowa będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej) na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew

Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub przed przeprowadzeniem oględzin, oraz w przypadku sprzeciwu organu wiązać się będzie z koniecznością naliczenia kary pieniężnej (do czasu ustalenia przez ministra właściwego do spraw środowiska nowych stawek za usunięcie drzewa, na dzień dzisiejszy obowiązują maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500zł/1cm obwodu drzewa dla drzew i 200zł/1m2 krzewu).

Na burmistrza ponownie nałożony został obowiązek uzgadniania z regionalną dyrekcją ochrony środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry