Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
28 °C
Alicji, Alojzego, Rudolfa
piątek, 21 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Toszecki Budżet Obywatelski - pozyskaj sojuszników do realizacji swoich pomysłów!

TBO1.png

Budżet Obywatelski to wyodrębniona część budżetu naszej Gminy, którą przeznacza się na realizację zadań wskazanych bezpośrednio przez mieszkańców. Zwykle o podejmowaniu czy kolejności realizowania konkretnych inwestycji czy remontów decyduje Burmistrz lub decydują Radni. W Budżecie Obywatelskim chodzi o to, aby stworzyć mieszkańcom bezpośrednią możliwość wskazania konkretnych przedsięwzięć do realizacji. Mechanizm ten z powodzeniem działa w wielu gminach. Także u nas swego rodzaju „budżetem obywatelskim” jest każdy fundusz sołecki. O jego przeznaczeniu na terenie każdego sołectwa decydują bowiem bezpośrednio sami mieszkańcy. Ze względu na to, że fundusze sołeckie efektywnie funkcjonują, Toszecki Budżet Obywatelski będzie instrumentem skierowanym wyłącznie do mieszkańców miasta Toszka.

Procedura zgłaszania i wyboru przez mieszkańców Toszka przedsięwzięć do realizacji będzie przebiegała w kilku krokach: kampania informacyjna - zgłaszanie projektów - weryfikacja złożonych wniosków - głosowanie mieszkańców - realizacja zdań. W ciągu najbliższych tygodni będziemy szczegółowo informować o zamyśle Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego, o jego procedurze i o zasadach składania i wyboru projektów. Od 17 lipca do 7 sierpnia możliwe będzie składanie wniosków dotyczących konkretnych przedsięwzięć. Następnie złożone projekty zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z zasadami Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego - mogą to być przedsięwzięcia inwestycyjne, remontowe, modernizacyjne, a także przedsięwzięcia społeczne (konkursy, konferencje, publikacje itp.), które wpisują się w ustawowy katalog zadań własnych gminy (konieczne może więc być sięgnięcie do zapisów ustawy o samorządzie gminnym). Po sprawdzeniu wniosków i ewentualnych uzupełnieniach lub zmianach, zgłoszone projekty, zgodne z regulaminem, zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Głosowanie trwać będzie od 15 do 27 września. Jego wyniki pozwolą wskazać konkretne projekty, które Burmistrz Toszka skieruje do realizacji w roku 2018.

Dla potrzeb realizacji zadań w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego uruchomiliśmy specjalną platformę internetową, której adres publikujemy w specjalnej zakładce na stronie toszek.pl. Zarówno składanie, sprawdzanie, jak i wybór projektów do realizacji będą odbywać się przy wykorzystaniu tej platformy. Nie przewidujemy możliwości przeprowadzenia procedury w formie wyłącznie papierowej. Możliwe będzie jedynie pobranie formularza wniosku ze strony, jego wydruk i tradycyjne, ręcznie wypełnienie i złożenie w urzędzie. Jednak głosowanie na najlepsze pomysły będzie miało formę wyłącznie elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie możliwości zagłosowania bez dostępu do komputera z internetem. Aby ułatwić głosowanie większej liczbie mieszkańców, przygotujemy na terenie Toszka dodatkowe miejsca, w których swoje głosy będą mogli oddać także mieszkańcy nie korzystający na co dzień z komputera. Tam też będą oni mogli, w razie potrzeby, uzyskać stosowne wsparcie techniczne. Zapraszamy do zaangażowania i udziału w tym cennym przedsięwzięciu!

Harmonogram realizacji I edycji

Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

29.06 - 14.07

promocja, informacja

17.07 - 07.08

składanie wniosków

10.08

publikacja listy wniosków przed weryfikacją

11.08 - 31.08

weryfikacja złożonych wniosków

01.09

publikacja listy wniosków zweryfikowanych

01.09 - 27.09

promocja projektów przed głosowaniem

15.09 - 27.09

głosowanie mieszkańców

28.09

ogłoszenie wyników głosowania


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry