Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
23 °C
Kamila, Karoliny, Roberta
czwartek, 18 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Szkoły i przedszkole przygotowują się do rozpoczęcia zajęć

Przypomnijmy: najbliższy rok szkolny będzie pierwszym, w którym obowiązywać będzie nowy ustrój szkolny wprowadzony w ramach rządowych reform. Uczniowie klas VI, zamiast skończyć szkołę podstawową, pójdą do klasy VII. W Toszku wszyscy tegoroczni siódmoklasiści kształcić się będą w budynku dotychczasowego gimnazjum przy ul. Dworcowej. Szóstoklasiści z Kotulina, Paczyny i Pniowa - zostaną w swoich macierzystych szkołach. Gimnazjaliści z ubiegłorocznych klas I i II - skończą swoją szkołę na dotychczasowych zasadach. Z dniem 1 września nasze gimnazjum zmieni jednak nazwę - będzie to teraz „Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku”. W tym samym budynku będą uczyć się - oprócz gimnazjalistów w klasach II i III - także uczniowie nowej szkoły podstawowej w klasach I i VII. Powstanie tam również wydzielony oddział przedszkolny.

Od września jesteśmy też zobowiązani, aby zapewnić miejsca opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku od lat 3. Zobowiązanie to spełniamy. Co jednak warto wyraźnie podkreślić: ustawodawca nałożył ten obowiązek w ten sposób, że miejsca przedszkolne muszą być dostępne na terenie gminy. Trudno jest bowiem w krótkim czasie, bezkolizyjnie połączyć podniesienie wieku szkolnego (z 6 na 7 lat, co oznacza pozostawianie przez część rodziców dzieci 6-letnich w przedszkolach), z jednoczesnym zapewnieniem dostępności miejsc przedszkolnych dla wszystkich dzieci w wieku 3 - 6 lat. Podobne wyzwania rodzi rozszerzenie dotychczasowej VI-klasowej szkoły podstawowej do struktury VIII-klasowej. Mimo że wszystkie nasze szkoły funkcjonowały kiedyś w tej formule, w międzyczasie w każdej z nich dobrze zafunkcjonowały oddziały przedszkolne, które od nowego roku szkolnego nie tylko muszą w nich pozostać, ale niekiedy musi ich być nawet więcej.

Przygotowania szkół do rozpoczęcia zajęć trwają. W Kotulinie zmodernizowano salę multimedialną do nauki j. obcych, odświeżono także klasy. W Pniowie, oprócz malowania i wymiany wykładzin podłogowych, przygotowano salę na dodatkowy oddział przedszkolny. W Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku trwa modernizacja toalety, szatni oraz malowanie. W gimnazjum zakres prac jest jeszcze szerszy. Prace przebiegają zasadniczo w dwóch kierunkach: po pierwsze dyrektorzy, w uzgodnieniu z Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, dokonują niezbędnych zakupów doposażenia związanego głównie z uruchomieniem klas VII, klasy I lub z uruchomieniem dodatkowego oddziału przedszkolnego. Po drugie: prowadzone są (głównie w budynku gimnazjum) prace modernizacyjne, w ramach których powstanie miejsce na dwa dodatkowe oddziały przedszkolne. Szacunkowy koszt tegorocznych przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wyniesie 156 320 PLN tylko w samym budynku gimnazjum.

Przyglądając się rezultatom prac podejmowanych w czasie wakacji przez naszych dyrektorów jestem pełen uznania dla efektów. Zarówno zakupy pomocy, jak również prowadzone modernizacje pozwolą uczniom i nauczycielom rozpocząć naukę w dobrze przygotowanych pomieszczeniach - powiedział Burmistrz Grzegorz Kupczyk po zakończeniu przeglądu przygotowań gminnych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry