Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
35 °C
Arnolda, Emiliany, Lucyny
czwartek, 30 czerwca 2022
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Informacja w sprawie transportu

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Starosta Gliwicki zwrócił się do Burmistrza Toszka o uzgodnienie wydania na rzecz prywatnego przedsiębiorcy zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na dwóch liniach komunikacyjnych:

  1. Toszek – Rudziniec, przez Boguszyce, Słupsko, Niekarmię, Poniszowice, Widów, Chechło, Łany;
  2. Toszek-Pyskowice, przez Pisarzowice (Grabów) oraz  Paczynę.

Po przeanalizowaniu dołączonych do wniosku rozkładów jazdy nowych linii komunikacyjnych oraz konsultacji z organizatorem publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Toszek, tj. MZKP w Tarnowskich Górach, wydano stosowne opinie. W przypadku trasy Toszek-Rudziniec skierowano do Starosty opinię pozytywną.

W przypadku trasy Toszek-Pyskowice wniesiono zastrzeżenia. Proponowany rozkład jazdy został zaplanowany w taki sposób, by czasy odjazdów autobusów wnioskowanej linii wyprzedzały o kilka minut (2-5) odjazdy autobusów istniejącej już linii MZKP nr 207 (kierunek Toszek-Pyskowice o takim samym przebiegu). W kilku przypadkach godziny odjazdu wręcz pokrywały się. Powielanie tych samych kursów o tych samych porach nie podnosi w żaden sposób jakości komunikacji w gminie. Podwajanie istniejących kursów narusza ponadto interes gminy, ponieważ dopłaty do usługi MZKP uzależnione są m.in. od poziomu dochodów z biletów. W przypadku podziału tej samej grupy pasażerów na dwa autobusy o tej samej porze, dochody te mogłyby zostać zmniejszone, a tym samym zwiększyły by się wydatki gminy na dopłaty do MZKP. Przybliżony roczny koszt dopłaty do MZKP sięga kwoty 1 mln zł. Dublowanie tych samych kurs ów w tym samym kierunku o tych samych porach nie byłoby opłacalne dla żadnej ze stron, bowiem autobusy istniejącej linii 207 we wskazanych we wniosku porach nie są przeciążone.

Burmistrz Toszka, mając na uwadze dobro mieszkańców gminy oraz zaspokajanie ich potrzeb w zakresie zapewnienia publicznego transportu drogowego, wyraził aprobatę dla pomysłu utworzenia dodatkowych kursów autobusów przez prywatnego przedsiębiorcę, umożliwiających dojazd do innych miejscowości lub na wskazanej trasie Toszek-Pyskowice. Pożądanym rozwiązaniem byłoby jednak wzbogacenie istniejącego rozkładu jazdy tak, aby nowe połączenia wpasowały się w przerwy w odjazdach istniejącej linii 207 (czasem kilkugodzinne). Byłoby to realnym udogodnieniem dla lokalnej społeczności, a jednocześnie nie zmniejszałoby przepustowości przystanków oraz byłoby opłacalne (także finansowo).

Ostateczną decyzję w tej sprawie - zezwolenie na wykonywanie (lub odmowę wykonywania) regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wyda Starosta Gliwicki.


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry