Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
23 °C
Kamila, Karoliny, Roberta
czwartek, 18 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Autobusem, samochodem, rowerem, a może pieszo?

Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego to pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące transportu dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak i całego subregionu centralnego województwa śląskiego. Realizowane jest w szczególności na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, do którego należy także nasza Gmina.

Celem studium jest opracowanie koncepcji i kierunków rozwoju systemu transportowego na obszarze całego subregionu centralnego województwa śląskiego. Środkiem do osiągnięcia tego celu będzie przeprowadzenie szeregu badań, w tym ankiet
w losowo wybranych gospodarstwach domowych na terenie gmin leżących na obszarze subregionu.

Głównym obszarem analizy w ramach Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dla którego zostanie  skonstruowany model transportowy, jest 41 gmin wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz gmina Jaworzno (strefa 0). Dodatkowo część badań i analiz obejmuje
tzw. strefę 1, którą tworzy 31 gmin należących do subregionu centralnego oraz gminy
nie należące do tego obszaru, ale bezpośrednio przylegające do strefy 0 i funkcjonalnie od niej zależne, w tym nasza Gmina – funkcjonalnie zależna od większych gmin. Poza 36 gminami z województwa śląskiego, znajduje się także 9 gmin z województwa  małopolskiego oraz 3 gminy z województwa opolskiego.

Chcąc zaplanować jak najwyższej jakości system komunikacji (w tym komunikacji zbiorowej) uwzględniający potrzeby mieszkańców województwa Śląskiego, niezbędne jest przeprowadzenie szeregu badań w postaci zapoznania się z ich preferencjami/potrzebami.

Autorzy badania chcą się dowiedzieć, jak mieszkańcy Subregionu przemieszczają się, do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu, w celu poznania codziennych zachowań komunikacyjnych pasażerów transportu publicznego, użytkowników samochodów osobowych, rowerzystów, pieszych. Zebrane informacje zostaną wykorzystane
w szczególności do dostosowania rozkładów jazdy do potrzeb podróżnych, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras linii komunikacji miejskiej.

Podczas prac nad studium transportowym zrealizowanych będzie wiele badań
i pomiarów. Będą wśród nich będą m.in.:

 1. Badanie ankietowe w gospodarstwach domowych – jest to najistotniejsza część Studium Transportowego. Celem badania jest poznanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców. W Gminie Toszek zostały wylosowane 53 gospodarstwa domowe,
  w których przeprowadzone zostaną badania przez profesjonalnych ankieterów w terminie od dnia 19 września do 10 listopada  br. Ankieterze zapytają Państwa o:
 • kierunki i cele podróży- adresy/lokalizacje;
 • sposoby dotarcia – środki transportu,
 • czas(y) dotarcia – godziny rozpoczęcia i zakończenia podróży.

Szczególnie ważne jest precyzyjne określenie lokalizacji odwiedzanych miejsc oraz czasów trwania podróży. Im dokładniejsze informacje zostaną zgromadzone, tym lepszy będzie ostateczny rezultat badania. Badaniem objęci będą zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci (od 6 roku życia). W imieniu najmłodszych wypowiedzą się ich rodzice lub prawni opiekunowie. Wywiady będą realizowane od wtorku do soboty. Badanie przeprowadzą ankieterzy, którzy wypełnią z mieszkańcami tzw. „dzienniczek podróży” i zapytają o to, jak poruszali się oni w dniu poprzedzającym wywiad.

Czas trwania wywiadu z jedną osobą nie powinien przekroczyć 10 minut.

Dodatkowo od 19 września 2017 r. istnieje możliwość wypełnienia ankiety online przez osoby (gospodarstwa) nie wylosowane w w/w badaniu (http://studiumtransportowe.pl/#questionnaire).

 1. Badanie ankietowe pasażerów na głównych przystankach – celem badania jest opisanie podróży respondentów korzystających z tych przystanków. Wywiady będą przeprowadzone na najważniejszych przystankach komunikacji publicznej
  w poszczególnych gminach. Wywiady będą realizowane przez jeden dzień pomiarowy
  w okresie od wtorku do czwartku od połowy września do połowy listopada 2017 roku
  w godzinach od 6:00 do 18:00. Badanie przeprowadzą ankieterzy z osobami oczekującymi na przystankach/peronach oraz z osobami, które wysiadły z pojazdu. Badaniu będzie towarzyszył pomiar wielkości ruchu osób wsiadających i wysiadających na badanych przystankach. Pytania będą dotyczyły głównie:
 • sposobu podróżowania - środki transportu,
 • rodzaju posiadanego biletu - ulgi, bilety jednorazowe i okresowe,
 • celów i motywacji podróży - adresy, lokalizacje, powód wyboru środka transportu.

Mając na celu dobro mieszkańców i chęć udziału w ukształtowaniu nowego systemu komunikacji zachęcamy państwa do aktywnego udziału w w/w ankietach w gospodarstwach domowych, online lub na przystankach komunikacyjnych. Wasze zdanie ma znaczenie
i interes prywatny poszczególnych osób może wpłynąć na interes publiczny całego województwa śląskiego. Firma przeprowadzająca  ankiety jest w pełni bezpieczna, a uzyskane od Państwa dane zaraz po analizie ankiet zostaną zniszczone.

Szczegóły na stronie internetowej: www.studiumtransportowe.pl


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry