Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Wyszukiwarka

Przyjaciele ziemi toszeckiej zorganizowali kolejne spotkanie z samorządowcami

Spotkanie rozpoczął pan Radosław Makowczyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, który przywitał mieszkańców oraz samorządowców: Burmistrza Grzegorza Kupczyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Klonka oraz Radnych, spośród których w spotkaniu uczestniczyli Rudolf Bartela, Tadeusz Kobiernik, Andrzej Mrzygłód, Inga Podkowa. Prowadzący przypomniał, że formuła spotkania przewiduje wypowiedź Burmistrza Toszka, a następnie możliwość zadawania pytań przez mieszkańców.

Burmistrz Grzegorz Kupczyk wymienił ważniejsze zadania, które zostały zrealizowane lub zostały podjęte w mijającym półroczu. Podkreślił zmiany związane z wdrożeniem reformy oświaty, docenił zaangażowanie licznych sojuszników, w szczególności rodziców uczniów, w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży z Olewskiem. Burmistrz przypomniał też o zrealizowanych inwestycjach - montażu ogniw fotowoltaicznych na dachach obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacji Alei Kasztanowej. Zapewnił też, że działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji będą konsekwentnie prowadzone w przyszłości - przybliżył zebranym wstępnie nowe możliwości, do jakich przymierzamy się obecnie. Ważną inwestycją, przewidzianą na lata 2018/2019 będzie rozbudowa kanalizacji sanitarnej, która powinna objąć wszystkie kluczowe nieskanalizowane jeszcze tereny w Toszku. Wśród informacji o pracach koncepcyjnych i projektowych Burmistrz podkreślił m.in. rozbudowę przedszkola w Toszku oraz budowę przedszkola w Kotulinie, a także stworzenie tzw. centrum przesiadkowego na dworcu w Toszku, który w ostatnim czasie gmina przejęła już na ten cel od PKP.

Pytania mieszkańców dotyczyły m.in. kwestii drogowych, bezpieczeństwa skrzyżowań, komfortu pieszych w niektórych miejscach, parkowania w miejscach do tego przeznaczonych, koniecznych remontów (np. ul. Zamkowa). Poruszono również tematy takie jak: sprzątanie właścicieli czworonogów po swoich pupilach, brakujące kosze na śmieci, możliwości zorganizowania dodatkowego wywozu śmieci w okresie świątecznym, wyjaśnienia wątpliwości korzystania przez mieszkańców z gminnych obiektów sportowych i wiele innych spraw szczegółowych. Burmistrz Grzegorz Kupczyk starał się wyczerpująco odpowiadać na zadawane pytania. Obecni na spotkaniu Radni zostali natomiast poproszeni o odniesienie się do zadań wybranych do realizacji w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z zasadami, zadania te będą mogły zostać skierowane do realizacji po zatwierdzeniu budżetu gminy przez Radę Miejską. Radni zgodnie potwierdzili, że w pełni akceptują wybór mieszkańców i będą dążyć do zatwierdzenia zadań wskazanych do realizacji przez mieszkańców Toszka.

Zdjęcie z profilu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej.

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002