Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-1 °C
Franciszka, Konstancji, Salomei
niedziela, 29 stycznia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Przyjaciele ziemi toszeckiej zorganizowali kolejne spotkanie z samorządowcami

Spotkanie rozpoczął pan Radosław Makowczyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, który przywitał mieszkańców oraz samorządowców: Burmistrza Grzegorza Kupczyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Klonka oraz Radnych, spośród których w spotkaniu uczestniczyli Rudolf Bartela, Tadeusz Kobiernik, Andrzej Mrzygłód, Inga Podkowa. Prowadzący przypomniał, że formuła spotkania przewiduje wypowiedź Burmistrza Toszka, a następnie możliwość zadawania pytań przez mieszkańców.

Burmistrz Grzegorz Kupczyk wymienił ważniejsze zadania, które zostały zrealizowane lub zostały podjęte w mijającym półroczu. Podkreślił zmiany związane z wdrożeniem reformy oświaty, docenił zaangażowanie licznych sojuszników, w szczególności rodziców uczniów, w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży z Olewskiem. Burmistrz przypomniał też o zrealizowanych inwestycjach - montażu ogniw fotowoltaicznych na dachach obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacji Alei Kasztanowej. Zapewnił też, że działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji będą konsekwentnie prowadzone w przyszłości - przybliżył zebranym wstępnie nowe możliwości, do jakich przymierzamy się obecnie. Ważną inwestycją, przewidzianą na lata 2018/2019 będzie rozbudowa kanalizacji sanitarnej, która powinna objąć wszystkie kluczowe nieskanalizowane jeszcze tereny w Toszku. Wśród informacji o pracach koncepcyjnych i projektowych Burmistrz podkreślił m.in. rozbudowę przedszkola w Toszku oraz budowę przedszkola w Kotulinie, a także stworzenie tzw. centrum przesiadkowego na dworcu w Toszku, który w ostatnim czasie gmina przejęła już na ten cel od PKP.

Pytania mieszkańców dotyczyły m.in. kwestii drogowych, bezpieczeństwa skrzyżowań, komfortu pieszych w niektórych miejscach, parkowania w miejscach do tego przeznaczonych, koniecznych remontów (np. ul. Zamkowa). Poruszono również tematy takie jak: sprzątanie właścicieli czworonogów po swoich pupilach, brakujące kosze na śmieci, możliwości zorganizowania dodatkowego wywozu śmieci w okresie świątecznym, wyjaśnienia wątpliwości korzystania przez mieszkańców z gminnych obiektów sportowych i wiele innych spraw szczegółowych. Burmistrz Grzegorz Kupczyk starał się wyczerpująco odpowiadać na zadawane pytania. Obecni na spotkaniu Radni zostali natomiast poproszeni o odniesienie się do zadań wybranych do realizacji w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z zasadami, zadania te będą mogły zostać skierowane do realizacji po zatwierdzeniu budżetu gminy przez Radę Miejską. Radni zgodnie potwierdzili, że w pełni akceptują wybór mieszkańców i będą dążyć do zatwierdzenia zadań wskazanych do realizacji przez mieszkańców Toszka.

Zdjęcie z profilu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej.


Urząd Miejski w Toszku
ul. ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry