Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
4 °C
Antoniego, Gracji, Lucjana
czwartek, 13 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWODÓW OSOBISTYCH

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Wydane dowody osobiste zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. Data ważności dokumentu jest na dowodzie osobistym (pod informacją o numerze dowodu osobistego, w prawym dolnym rogu). Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dowodów.

O wymianę należy wystąpić osobiście (wniosek i jedno aktualne zdjęcie), nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu do organu dowolnej gminy na terytorium RP lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza tożsamości i obywatelstwa. Nie załatwimy miedzy innymi żadnych spraw w urzędach, sądach, bankach oraz na poczcie w przypadkach wymagających weryfikacji tożsamości. Nieważny dowód osobisty nie uprawnia do wyjazdu za granicę do państw uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. Bez ważnego dowodu osobistego nie można również zawrzeć związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego, parter, pokój nr 2 i 3, tel. 032-237-80-14, 032-237-80-24.


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry