Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-6 °C
Błażeja, Margerity, Saturnina
środa, 29 listopada 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Dom Dzienny Senior+

senior-plus-logo.jpeg

W związku z coraz większą długością życia i coraz niższym wskaźnikiem rozrodczości, w Europie szybko zwiększa się odsetek starszych ludzi. Z szacunków GUS wynika, że za pięć lat co czwarty Polak będzie po sześćdziesiątce. Za kolejne 15 lat, po sześćdziesiątce będzie co trzeci mieszkaniec w Polsce. Do tego w ciągu ostatnich 10 lat nasze życie wydłużyło się o dwa lata i trzy miesiące. Pomimo obserwowanej poprawy, subiektywna ocena stanu zdrowia mieszkających w Polsce osób w starszym wieku jest znacznie gorsza niż ich rówieśników zamieszkujących inne kraje europejskie. Jednocześnie dzieci seniorów coraz dłużej pracują. Nie mają czasu, nieraz możliwości, by osobiście zająć się rodzicami. Oddawanie ich na dzień do placówek typu Senior+ może stać się naturalnym rozwiązaniem.

Na Dom Dzienny Senior+ zaadoptowany zostanie budynek dawnego klasztora sióstr boromeuszek w Toszku. Opiekę znajdzie w nim 20 podopiecznych z Gminy Toszek - osób starszych (60+), osamotnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieaktywnych zawodowo i wymagających usług opiekuńczych.

W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont i adaptacja pomieszczenia do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej i kinezyterapii, pomieszczenia pełniącego funkcję szatni dla seniorów i personelu, łazienki oraz pokoju zabiegowo-pielęgniarskiego, dodatkowo przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczenia do odpoczynku z miejscami do leżenia, pomieszczenia do terapii indywidualnej, pomieszczenia technicznego z wydzielonym miejscem na pralkę i miejsce do prasowania.

Uruchomienie Domu Dziennego Senior+ umożliwi mieszkańcom skorzystanie z pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewni im wyżywienie, pomoc w powrocie do sprawności fizycznej, przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości ich życia oraz zapewnieni wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu ich zdrowia. Zakres usług będzie obejmować usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, aktywizacji społecznej i terapii zajęciowej.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach złożonej oferty na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry