Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
28 °C
Alicji, Alojzego, Rudolfa
piątek, 21 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Odbył się pierwszy Polsko - Niemiecki Rajd Pamięci Toszek - Hubertus!

Biegacze, jeźdźcy oraz rowerzyści uczestniczący w rajdzie zgromadzili się 1 maja przed godz. 10:00 przy Pomniku Ofiar obozu NKWD w Toszku. O godz. 10:00 muzycy Orkiestry Dętej Toszek dali sygnał do rozpoczęcia krótkiego ceremoniału przy Pomniku. Słowo wprowadzenia wygłosił Burmistrz Grzegorz Kupczyk, a po Burmistrzu Toszka głos zabrał dr Sebastian Rosenbaum z katowickiego oddziału IPN. W swojej wypowiedzi skupił się nie tylko na przypomnieniu aktualnego stanu wiedzy na temat funkcjonowania w roku 1945 obozu NKWD w Toszku, ale także samo jego istnienie przejrzyście osadził w kontekście procesów zachodzących po ostatniej wojnie na terenie całej Europy. Funkcjonowanie obozu NKWD w Toszku było elementem szerszych działań prowadzących do obejmowania władzy przez sowiecką Rosję nad naszą częścią Europy - powiedział dr Rosenbaum. Po wypowiedzi historyka, który jest m.in. współautorem wydanej niedawno przez toszecki samorząd książki „Tiurma - łagier Tost. Historia obozu NKWWD w Toszku w 1945 roku” (książka można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Toszku, pokój 27), przedstawiciele uczestników i współorganizatorów rajdu zapalili znicze przy Pomniku Ofiar. Zgodnie z ideą przekazywania pamięci o ważnych procesach i wydarzeniach z naszej historii, nie tylko tej lokalnej, znicze zapalali przekazujący pamięć dorośli w towarzystwie dzieci, którym pamięć ta jest przekazywana.

Około 13-kilometrowy dystans między Pomnikiem Ofiar w Toszku a Polaną Śmierci w Hubertusie został pokonany sprawnie. Nieco innymi szlakami poruszali się biegacze, innym jeźdźcy, a jeszcze innym najliczniejsi na rajdzie rowerzyści. Trasa biegowa podzielona była na kilkukilometrowe etapy, dzięki czemu biegacze mieli możliwość odpoczynku, uzupełnienia płynów, a także wyboru pokonywanych odcinków. Trasa konna została przygotowana w ten sposób, aby optymalnie wykorzystać drogi polne oraz dukty leśne. Z kolei rowerzyści zostali podzieleni na kilkunastoosobowe grupy, które poruszały się pod przewodnictwem znających trasę liderów. Zabezpieczenie medyczne rajdu zorganizował certyfikowany ratownik medyczny - pan Waldemar Pigulak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, wraz z asystentką. Zabezpieczenie trasy rajdu zapewnili strażacy OSP Ciochowice, OSP Pniów, OSP Wilkowiczki oraz OSP Dąbrówka.

Wszystkie trzy strumienie uczestników rajdu mniej więcej jednocześnie stawiły się u celu, gdzie na czekał zorganizowany przez gminę Wielowieś posiłek regeneracyjny serwowany w jadalni szpitalnego sanatorium na Hubertusie koło Dąbrówki. O godz. 13:00 przy krzyżu - Pomniku Ofiar na Polanie Śmierci odbyła się krótka ceremonia, której gospodarzem był Wójt Wielowsi, pan Ginter Skowronek. W swoim wprowadzeniu zrelacjonował aktualny stan badań nad poszukiwaniem miejsca masowego grobu ofiar - zamordowanych tam w roku 1946 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (NZS). Również na Polanie Śmierci swój krótki referat wygłosił dr Sebastian Rosenbaum z IPN. W przejrzysty sposób przybliżył on zebranym okoliczności rozprawy aparatu komunistycznej bezpieki z oddziałem żołnierzy NZS dowodzonych przez kapitana Henryka Flamego ps. „Bartek”. Również w tym miejscu zapalono znicze. Oprawę artystyczną zapewnił chór Veni Cantare z Wielowsi, pod dyrekcją pani Iwony Ewertowskiej - Mener. Miłym akcentem było wręczenie przedstawicielom uczestników rajdu pucharów ufundowanych przez Marszałka Województwa Śląskiego pana Wojciecha Saługę. Puchary odebrali koordynatorzy poszczególnych strumieni rajdu: pani Daria Winicka (koordynatorka trasy biegaczy), ks. Rafał Przybyła, prezes Stowarzyszenia Miłośników Koni „Hubertus” oraz diecezjalny duszpasterz miłośników koni diecezji gliwickiej (koordynator trasy konnej) i pan Franciszek Broda koordynator trasy rowerowej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom (biegaczom, jeźdźcom, rowerzystom) za trud udziału w Polsko - Niemieckim Rajdzie Pamięci. Wyrazy wdzięczności składamy także wszystkim współorganizatorom i sojusznikom tego cennego przedsięwzięcia: Burmistrzowi Toszka Grzegorzowi Kupczykowi, Wójtowi Wielowsi Ginterowi Skowronkowi, panu dr. Sebastianowi Rosenbaumowi, DFK Tost/Toszek, DFK Wielowieś, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Stowarzyszeniu Miłośników Koni „Hubertus” oraz dyrekcji Szpitala w Toszku. Dziękujemy muzykom Orkiestry Dętej Toszek, chórowi Veni Cantare z Wielowsi, patrolowi medycznemu zorganizowanemu przez dyrektora Waldemara Pigulaka. Szczególne podziękowania przekazujemy państwu Dorocie i Michałowi Mathejom z DFK Tost/Toszek, ze inicjatywę tego cennego przedsięwzięcia i skuteczne pozyskanie licznych jego sojuszników. Wiele wskazuje na to, że impreza będzie mogła być organizowana cyklicznie  - zatem: do zobaczenia na kolejnym Polsko - Niemieckim Rajdzie Pamięci!

 

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry