Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
9 °C
Heloizy, Igora, Remigiusza
niedziela, 01 października 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

UWAGA: Uruchamiamy dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pieców!

W pierwszym naborze wniosków o dofinansowanie wymiany pieców, który odbywał się na przełomie kwietnia i maja, wpłynęły jedynie 33 wnioski. W związku z powyższym Burmistrz Toszka zdecydował o uruchomieniu dodatkowego naboru w dniach od 21 do 25 maja.

Przypominamy, że o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych położonych na terenie naszej gminy. Z dofinansowania wyłączone są wymiany nowoczesnych pieców węglowych 5 klasy, kotłów gazowych, olejowych, zasilanych energią elektryczną czy zasilanych z sieci ciepłowniczej. Dofinansowaniu nie podlegają także kotły w budynkach nowo wybudowanych lub będących w trakcie budowy, a nie oddanych jeszcze do użytkowania, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła. Warunkiem zaakceptowania złożonej deklaracji jest niezaleganie z opłatami na rzecz gminy takimi jak podatek od nieruchomości, czynsze dzierżawne, opłata śmieciowa itp. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń, a także wyniki audytu energetycznego, który poprzedzi ostateczną decyzję o kwalifikacji danej nieruchomości do dofinansowania.

Koszty po stronie mieszkańców obejmują:

  • opłatę za audyt energetyczny,
  • 15% wartości zakupu i instalacji nowego kotła,
  • podatek VAT od całej wartości nowego kotła.

Łączna wysokości kosztów po stronie mieszkańców zasadniczo nie powinna przekroczyć 4 tyś zł w przypadku kotłów na biomasę lub 3 tyś zł w przypadku kotłów gazowych, jednak w poszczególnych przypadkach sumy te mogą być inne - szczegóły opisano w „Regulaminie naboru zgłoszeń”.

Co zrobić, aby zgłosić się do programu wymiany pieców?

  1. Uważnie zapoznać się z regulaminem i załącznikami
  2. Pobrać i wypełnić deklarację udziału w projekcie oraz niezbędne załączniki
  3. Pobrać, podpisać i opłacić umowę na przeprowadzenie audytu energetycznego
  4. Złożyć niezbędne dokumenty w Biurze Obsługi Interesanta UM w Toszku (parter) lub przesłać do naszego urzędu pocztą do dnia 9 maja (decyduje data wpływu do urzędu).

Dodatkowych informacji udziela pani Ewa Koprek z Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, pokój 16 (I piętro), tel. 32 237 80 18, e-mail: (w temacie wiadomości prosimy napisać „dofinansowanie wymiany pieców”).

ODTRegulamin (31,99KB)

DOCXDeklaracja udziału w projekcie (20,79KB)

DOCXAnkieta (30,89KB)

DOCXOświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (12,75KB)

DOCXPełnomocnictwo (20,26KB)


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry