Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
14 °C
Anny-Marii, Felicjana, Sławoja
piątek, 09 czerwca 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Toszek i metropolia

Od samego początku jasne było, że granice metropolii nie będą pokrywać się z granicami województwa śląskiego. W ubiegłorocznym rozdaniu nie było więc „zielonego światła” dla wszystkich gmin zainteresowanych przyłączeniem się do metropolii. Możliwość przyłączenia naszej gminy do powstającej metropolii konsultowaliśmy z szefem biura GZM Wojciechem Skrzypkiem. Otrzymaliśmy jasną informację o kryteriach, w oparciu o które budowana jest metropolia. Jej filarami były obiekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu:

  • Lotnisko w Pyrzowicach,
  • Dworzec towarowy PKP w Tarnowskich Górach,
  • Terminal kolejowy w Sławkowie (z tzw. szerokim torem),
  • Port rzeczny w Gliwicach.

Prawo ubiegania się o przynależność do metropolii uzyskały gminy, w których znajdują się filary rozwojowe metropolii, jak również gminy do nich przylegające. Finalnie okazało się, że do metropolii mogą także należeć gminy nie przylegające do gmin z „filarami”, o ile przebiega przez ich teren autostrada lub zlokalizowana jest w nich strefa ekonomiczna. Udział w metropolii od samego początku miały zagwarantowane duże miasta tworzące wcześniej GZM, jako gospodarze procesu tworzenia metropolii.

Nowe możliwości pojawiły kilka tygodni temu podczas jednego z posiedzeń władz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (MZKP). W posiedzeniach tych regularnie uczestniczy Burmistrz Grzegorz Kupczyk. W jednym z posiedzeń udział wziął także szef zarządu metropolii Kazimierz Karolczak. To on zaproponował gminom wchodzącym w skład MZKP, aby złożyły wnioski o przyjęcie ich w skład metropolii. „Zielone światło” otrzymało tym razem kilka gmin, w tym m.in. Toszek i Wielowieś. Propozycja padła ze względu na niedające się rozwiązać trudności w organizacji przewozów pasażerskich między gminami zrzeszonymi w MZKP funkcjonującymi w ramach metropolii (5 gmin) i poza metropolią (5 gmin). Niezwłocznie po złożeniu wspomnianego zaproszenia przez przewodniczącego Kazimierza Karolczaka, Burmistrz Grzegorz Kupczyk zwrócił się do Rady Miejskiej w Toszku z wnioskiem o podjęcie uchwał niezbędnych do ubiegania się o przystąpienie naszej gminy do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

Udział w metropolii związany jest z płaceniem przez gminy składek. Składka metropolitalna składa się z dwóch części:

  • części stałej - roczna składka każdej z gmin obliczana jest w ten sposób, że liczba 0,005 mnożona jest przez iloraz planowanych na dany rok budżetowy z dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • części zmiennej - zależna jest od ilości oraz zakresu przekazywania przez gminy związkowi metropolitalnemu zadań i odpowiada rzeczywistym kosztom ponoszonym przez gminy na realizację tych zadań. Szczegóły określa statut związku metropolitalnego.

Metropolia od momentu powstania posiada własny budżet, na który składają się nie tylko składki gmin, ale także inne dochody, przewidziane w ustawie. Sama metropolia, w momencie powstania, nie mogła jednak posiadać gotowych własnych projektów inwestycyjnych. Krótko po powstaniu nowy związek ogłosił więc utworzenie specjalnego funduszu, w ramach którego w roku 2018 rozdysponowane zostały środki finansowe pozostające w gestii metropolii. Jest to tzw. „fundusz solidarności”. Przyznane środki mogły zostać wykorzystane na realizację projektów modernizacyjnych, głównie drogowych, w mniejszych gminach metropolii. Ze środków funduszu mogły skorzystać te gminy, które spełniły kryteria przystąpienia do metropolii, zostały zaproszone i weszły w skład nowego związku w pierwszym rozdaniu. Czy i w jakim zakresie „fundusz solidarności” będzie realizowany w latach kolejnych - wiadomo będzie po przyjęciu przez metropolię kolejnych uchwał budżetowych.

Jak będzie wyglądała procedura ubiegania się o przyłączenie naszej gminy do metropolii? Po przyjęciu niezbędnych uchwał przez Radę Miejską (uchwała w sprawie konsultacji z mieszkańcami i uchwała w sprawie opinii na temat przystąpienia naszej gminy do metropolii), stosowny wniosek zostanie przekazany przewodniczącemu zarządu metropolii. Następnie wniosek naszej gminy, łącznie z innymi wnioskami (m.in. Wielowsi), przekazany zostanie do zatwierdzenia przez odpowiednie ministerstwo. Ostateczna decyzja w sprawie rozszerzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zapadnie na szczeblu rządowym w drugim półroczu bieżącego roku.

O spodziewanych korzyściach, jakie może przynosić funkcjonowanie w ramach metropolii, pisaliśmy niedawno. Otwartą sprawą pozostaje natomiast kierunek odwrotny: co będzie naszym wkładem, naszą mocną stroną, z czym będzie kojarzony Toszek i z czego będzie znany w metropolii? Zapraszamy do dyskusji na ten temat!


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry