Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
31 °C
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
poniedziałek, 22 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

PROW-logotyp.jpeg

Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.: ”TOSZKOLAND – Integrujmy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach”

Cel projektu: utworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom Gminy Toszek oraz osobom zamieszkującymi odwiedzającym tereny LGD „Spichlerz Górnego Śląska” przy okazji zwiedzania zabytków, czy podróżowania ścieżkami rowerowymi, poprzez:

  • poprawę jakości życia mieszkańców miejsko-wiejskiej Gminy Toszek przez estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej dającej możliwość wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu,
  • stworzenie miejsca sprzyjającego nawiązywaniu codziennych kontaktów mieszkańców Gminy Toszek, międzypokoleniowej integracji, rozwoju ich tożsamości oraz podtrzymywania tradycji lokalnych,
  • budowę nowoczesnej infrastruktury turystycznej, co bezpośrednio wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i promocję Gminy Toszek i tym samym całego obszaru Spichlerza Górnego Śląska

Wartość wnioskowanego projektu: 715.505,51 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych projektu (nie więcej niż 500 tys. zł) / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Rezultat postępowania aplikacyjnego:  operację zrealizowano, otrzymano refundację

Opublikował(a):  Data modyfikacji: 07-02-2014 10:02

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry