Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Wyszukiwarka

PROW-logotyp.jpeg

Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.: ”TOSZKOLAND – Integrujmy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach”

Cel projektu: utworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom Gminy Toszek oraz osobom zamieszkującymi odwiedzającym tereny LGD „Spichlerz Górnego Śląska” przy okazji zwiedzania zabytków, czy podróżowania ścieżkami rowerowymi, poprzez:

  • poprawę jakości życia mieszkańców miejsko-wiejskiej Gminy Toszek przez estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej dającej możliwość wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu,
  • stworzenie miejsca sprzyjającego nawiązywaniu codziennych kontaktów mieszkańców Gminy Toszek, międzypokoleniowej integracji, rozwoju ich tożsamości oraz podtrzymywania tradycji lokalnych,
  • budowę nowoczesnej infrastruktury turystycznej, co bezpośrednio wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i promocję Gminy Toszek i tym samym całego obszaru Spichlerza Górnego Śląska

Wartość wnioskowanego projektu: 715.505,51 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych projektu (nie więcej niż 500 tys. zł) / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Rezultat postępowania aplikacyjnego:  operację zrealizowano, otrzymano refundację

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002