Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
4 °C
Antoniego, Gracji, Lucjana
czwartek, 13 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości Polski!

Oficjalne obchody gminne rozpoczęły się od mszy św. za Ojczyznę, którą o godz. 12:00 w kościele parafialnym odprawił ks. proboszcz Sebastian Bensz razem z ks. Ireneuszem Gierczyckim, a kazanie wygłosił ks. Adam Koppel. Warto podkreślić, że msza św. poprzedzona został odczytaniem rocznicowego listu papieża Franciszka do Polaków oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Po celebracji zgromadzeni udali się w uroczystym przemarszu pod pomnik - miejsce pamięci przy ul. Strzeleckiej, gdzie przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji, klubów sportowych, podmiotów gospodarczych, sołectw, a także przedstawiciele władz samorządowych naszej gminy oraz powiatu gliwickiego - złożyli wiązanki kwiatów. Pod odśpiewaniu hymnu, okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Grzegorz Kupczyk. Wiązanki kwiatów, oprócz Burmistrza Toszka (wraz z małżonką) złożyli Sylwia CEBULA, Tadeusz KOBIERNIK, Adam KONIECZNY (w imieniu Rady Miejskiej w Toszku); Andrzej KUREK (w imieniu Powiatu Gliwickiego); Agnieszka SZALIŃSKA - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek oraz Agata ZAWADZKA, Waldemar PIGULAK, Grażyna MYSZAK - przedstawiciele dyrektorów szkół i placówek oświatowych; Zofia BRZEZIŃSKA, Maria BUKOWSKA, Joanna FALBORSKA (w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego); Artur CZOK i Małgorzata FILIPEK (w imieniu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”); Monika GROBORZ, Krzysztof MIGAS, Aureliusz SOPALA (w imieniu strażaków z jednostek OSP w Toszku, Kotulinie, Ciochowicach, Pniowie i Wilkowiczkach); Harcerz Orli Damian MUSIOŁ, podharcmistrz Marta BULLA, podharcmistrz Monika BUCHALIK (w imieniu Harcerzy Szczepu Harcerskiego „IGNIS” w Toszku; wartę honorową przy pomniku pełniły druhny: Paulina MIKOSZ, Emilia AWRAMIENKO, Sonia KAŁKA, Zuzanna STOKŁOSA); Janusz KONOPKA i Joanna BUNDA (w imieniu Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.); Erwin JANYSEK - zastępca Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z małżonką; Aleksandra DIELEHNER, Dorota SZYCHOWSKA - CHOLEWA, Henryk KRUPA (w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej); Reinhard MORAWIEC, Piotr MORAWIEC (w imieniu LKS Przyszłość Ciochowice); Albert OSMANDA - Sołtys Sołectwa Kotulin (w imieniu sołectwa). Znicze zapalili uczniowie Szkół Podstawowych im. Ireny Sendler oraz im. Gustawa Morcinka w Toszku.Ośrodek Pomocy Społecznej - przedstawiciele Bogusława Konopka, Alicja Kałmuk. Uroczystość uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe, które wystawiły: OSP Toszek, OSP Kotulin, Harcerze Szczepu Harcerskiego „Ignis” w Toszku oraz Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler. Na zakończenie zebrani odśpiewali Hymn Miasta Toszek, autorstwa Aleksandry Garbal (śpiew prowadziła pani Lidia Badura). Po uroczystości chętni mogli skorzystać z zaproszenia na kubek ciepłej herbaty lub kawy.


Przebieg uroczystości profesjonalnie zabezpieczali strażacy z wszystkich jednostek OSP w naszej gminie. Zabezpieczenie koordynował Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego Związku OSP w Toszku pan Jerzy Sulewski. Oprawę muzyczną, zarówno w kościele, jak i podczas przemarszu, a także pod pomnikiem, zapewniła Orkiestra Dęta Toszek pod dyrekcją pana Patryka Henkla. Cenne wsparcie organizacyjne tej części obchodów zapewnił ks. proboszcz Sebastian Bensz.


Druga część oficjalnych gminnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości rozpoczęła się na Zamku w Toszku o godz. 17:00. Licznie zebrani mieszkańcy i goście mogli wysłuchać występu Chóru TRYL pod dyrekcją pani Marii Garbal. Zespół zaprezentował polskie pieśni hymniczne, żołnierskie i ludowe, które na przestrzeni minionych wieków i dziesięcioleci pomagały pielęgnować uczucia patriotyczne pokoleniom naszych przodków. W kilku zdaniach o każdym z utworów opowiedziała Pani Dyrygent. Ważnym elementem tej części obchodów była prezentacja dorobku naszego przedszkola i naszych szkół - dorobku wychowawczego, edukacyjnego, artystycznego związanego z obchodami rocznicy niepodległości Polski. W różnorodnych formach zaprezentowały się Przedszkole w Toszku, oraz szkoły podstawowe w Pniowie, Paczynie, Toszku (im. Ireny Sendler i im. Gustawa Morcinka) oraz Szkoła Podstawowa w Kotulinie. Imponujący był zakres przedsięwzięć szkolnych poświęconych tematyce niepodległości: innowacje pedagogiczne, projekty interdyscyplinarne, przedsięwzięcia artystyczne, sesje popularno - naukowe, a wszystko to nie tylko w ramach działań własnych ale najczęściej w szerokiej współpracy z innymi szkołami w regionie i w całym kraju. Szkolne prezentacje skoordynowała pani Agnieszka Szalińska. Ważnym punktem popołudniowego programu świętowania była prelekcja pani Angeliki Blindy z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, poświęcona procesom prowadzącym do odzyskania przez Polskę niepodległości. W przystępny sposób prelegentka przybliżyła zebranym różne nurty, środowiska i postacie, które wspólnie doprowadziły do przywrócenia Polski na mapę Europy po latach zaborów. Na zakończenie wysłuchaliśmy rozmowy z żołnierzami RP por. Krystianem Gołuchem oraz por. Aleksandrą Pochwałą. Rozmowa dotyczyła różnych aspektów służby wojskowej pełnionej przez gości - oficerów zarówno w kraju jak i za granicą. Popołudniową część obchodów poprowadzili Dominika Witkowska, zastępca dyrektora CK Zamek w Toszku oraz Piotr Kunce, zastępca burmistrza. Całość oficjalnych gminnych obchodów 100-lecia niepodległości Polski zorganizowali Urząd Miejski w Toszku oraz Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.


Cenny wkład w tegoroczne obchody niepodległościowe wniosły także organizacje społeczne. Już w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej we współpracy z Górnośląskim Klubem Przyjaciół Camino zorganizowało patriotyczną pielgrzymkę na odcinku Szlaku św. Jakuba z Łubia do Toszka. W niedzielę 11 listopada z samego rana Klub Morsów „Zimne Trole” zaprosił swoich członków oraz sympatyków do świątecznego morsowania. Wśród amatorów jesienno - zimowej kąpieli w jeziorze pławniowickim, obok grupy mieszkańców naszej gminy i nie tylko, znaleźli się także radni Rady Miejskiej w Toszku nowej kadencji: pani Magdalena Krzepisz oraz pan Arkadiusz Dyas. Przed południem na Orliku Toszecka Akademia Piłkarska (we współpracy z animatorami Orlika), wzorem lat ubiegłych, zaprosiła młodych piłkarzy - swoich wychowanków, ale także gości z regionu, do świątecznej rywalizacji sportowej na boisku. W niedzielę popołudniu nasza parafia we współpracy z DFK Tost/Toszek po raz drugi zaprosiła rodziny z dziećmi do udziału w Orszaku św. Marcina. To atrakcyjne przedsięwzięcie słusznie cieszy się dużym zainteresowaniem naszej społeczności! W podobnym duchu świętowali mieszkańcy Paczyny, dla których 11 listopada jest także dniem tradycyjnego odpustu parafialnego. W paczyńskim Orszaku św. Marcina oraz w tegorocznych uroczystościach odpustowych udział wziął gliwicki biskup pomocniczy Andrzej Iwanecki.


Wszystkim mieszkańcom oraz gościom, którzy włączyli się do wspólnego świętowania 100-lecia niepodległości Polski w Toszku, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że możliwości świętowania były u nas tak różnorodne, a także wszystkim mieszkańcom, którzy przystroili w tych dniach swoje budynki - bardzo serdecznie dziękujemy!

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów udostępnionych przez: Andrzeja Morcińca, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, DFK Tost/Toszek, Klub Morsów „Zimne Trole”, Toszecka Akademia Piłkarska, Sołectwo Paczyna, Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz Urząd Miejski w Toszku.

 

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry