Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Wyszukiwarka

Budżet Gminy na rok 2019

Uchwalenie Budżetu Gminy Toszek na rok 2019 to jedna z ważniejszych uchwał, jaką podjęła Rada Miejska na III sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku. Główne założenia podjętej uchwały to m.in.:
1) budżet na 2019 rok zamknął się łączną kwotą planowanych dochodów w wysokości 39.384.375,02 zł i łączną kwotą planowanych wydatków w wysokości 40.236.375,02 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 852.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki;


2) w 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów budżetu. Obecne zadłużenie Gminy (na dzień 31.12.2018 r.) wynosi 2.410.374,66 zł;

3) wydatki majątkowe w 2019 roku planuje się na poziomie 4.401.909,20 zł z przeznaczeniem m.in. na:
•    modernizację basenu w Szkole Podstawowej w Paczynie (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku)
•    budowę boiska przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku
•    rozpoczęcie budowy targowiska w Toszku
•    pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Paczynie,
•    przebudowę dróg gminnych w tym drogę śródpolną w Kotliszowicach,
•    na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek,
•    budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek;

4) zaplanowano również kwotę 3.747.259,00 zł na dotacje udzielane podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych.

 

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002