Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
0 °C
Dionizji, Leontyny, Mikołaja
środa, 06 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Budżet Gminy na rok 2019

Uchwalenie Budżetu Gminy Toszek na rok 2019 to jedna z ważniejszych uchwał, jaką podjęła Rada Miejska na III sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku. Główne założenia podjętej uchwały to m.in.:
1) budżet na 2019 rok zamknął się łączną kwotą planowanych dochodów w wysokości 39.384.375,02 zł i łączną kwotą planowanych wydatków w wysokości 40.236.375,02 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 852.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki;


2) w 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów budżetu. Obecne zadłużenie Gminy (na dzień 31.12.2018 r.) wynosi 2.410.374,66 zł;

3) wydatki majątkowe w 2019 roku planuje się na poziomie 4.401.909,20 zł z przeznaczeniem m.in. na:
•    modernizację basenu w Szkole Podstawowej w Paczynie (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku)
•    budowę boiska przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku
•    rozpoczęcie budowy targowiska w Toszku
•    pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Paczynie,
•    przebudowę dróg gminnych w tym drogę śródpolną w Kotliszowicach,
•    na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek,
•    budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek;

4) zaplanowano również kwotę 3.747.259,00 zł na dotacje udzielane podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych.

 

Data modyfikacji: 23-01-2019 11:53

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry